D Chu T Tܧng Hch Vn


thܩng vn chi: K Tn d thn i t nhi thot Cao ; Do Vu d bi th qua nhi t Chiu Vng. D Nhܮng thn thn nhi phc ch th; Thn Khoi on t nhi ph quc nn. Knh c nht tiu sinh d, thn dc Thi Tng nhi ǡc min Th Sung chi vi; Co Khanh nht vin thn d, khu m Lc Sn nhi bt tng nghch tc chi k. T c trung thn ngha s, d thn t quc h i v chi ? Thit s s t khu khu vi nhi n t chi thi, t d h, nng danh thy trc bch, d thin a tng vi bt h tai !

Nh ǣng th vi tܧng chng, bt hiu vn ngha, k vn k thuyt, nghi tn tng bn. C tin chi s c tr vt lun. Kim d d Tng, Tht chi s ngn chi: Vng Cng Kin h nhn d ? K t tܧng Nguyn Vn Lp hu h nhn d ? D iu Ng ta ta u i chi thnh, ng Mng Kha ܩng ܩng bch vn chi phong, s Tng chi sinh linh ch kim th t ! Ct i Ngt Lang h nhn d ? K t tܧng Xch Tu T hu h nhn d ? Mo chܧng l vn l chi , qu Nam Chiu s tun chi khonh, s Tht chi qun trܪng ch kim lu danh !

Hung d d nh ǣng, sinh nhiu nhng chi thu; trܪng gian nan chi t. Thit kin ngy s vng lai, o bng ng. Tro ho chi thn thit nhi lng nhc triu nh; y khuyn dng chi xch khu nhi c ngo t ph. Thc Ht Tt Lit chi lnh nhi sch ngc bch, d s v d chi tru cu; gi Vn Nam Vng chi hiu nhi khu kim ngn, d kit hu hn chi thng kh. Th do d nhc u ni h, ninh nng min di hu hon d tai ?

D thܩng lm xan vong thc, trung d ph chm, th t giao di, tm phc nh o. Thܩng d v nng thc nhc tm b, nh can m huyt vi hn d. Tuy d chi bch thn, cao tho d; d chi thin thi, kha m cch, dic nguyn vi chi.

Nh ǣng cu c mn h, chܪng c binh quyn. V y gi tc chi d y; v thc gi tc t chi d thc. Quan ti gi tc thin k tܧc; lc bc gi tc cp k bng. Thy hnh cp chu; lc hnh cp m. y chi d binh tc sinh t ng k s vi; tin chi ti tm, tc tiu ng ng k s lc. K th Cng Kin chi vi thin t, Ngt Lang chi vi ph nh, dic v h nh.

.....

Hch Tܧng S


a thܩng nghe: K Tn em mnh cht thay, cu thot cho Cao ; Do Vu cha lng chu gio, che ch cho Chiu Vng; D Nhܮng nut than, bo th cho ch; Thn Khoi cht tay Nj cu nn cho nܧc. Knh c mt chng tui tr, thn ph Thi Tng thot khi vng vy Thi Sung; Co Khanh mt by ti xa, ming mng Lc Sn, khng theo mu k nghch tc. T xa cc bc trung thn ngha s, b mnh v nܧc, ǩi no chng c ? V th my ngܩi c kh kh theo thi nhi n thܩng tnh th cng ljn cht hoi x ca, sao c th lu danh s sch cng tri t mun ǩi bt h ܮc ?

Cc ngi vn dng v tܧng, khng hiu vn ngha, nghe nhng chuyn y na tin na ng. Thi vic ǩi trܧc hng tm khng bn. Nay ta ly chuyn Tng, Nguyn m ni: Vng Cng Kin l ngܩi th no ? Nguyn Vn Lp, t tܧng ca ng li l ngܩi th no ? Vy m em thnh iu Ng nh ty ci u ng u vi qun Mng Kha ܩng ܩng trm vn, khin cho sinh linh nh Tng ljn nay cn Ƕi n su ! Ct i Ngt Lang l ngܩi th no ? Xch Tu T t tܧng ca ng li l ngܩi th no ? Vy m xng vo chn lam chܧng xa xi mun dm nh qu qun Nam Chiu trong khong vi tun, khin cho qun trܪng ngܩi Tht ljn nay cn lu ting tt !

Hung chi, ta cng cc ngi sinh ra phi thi lon lc, ln ln gp bui gian nan. Ln nhn s ngy i li nghnh ngang ngoi ܩng, un tc lܫi c diu m lng nhc triu nh; em tm thn d ch m khinh r t ph. mnh Ht Tt Lit m i ngc la Nj phng s lng tham khn cng; khoc hiu Vn Nam Vng m hch bc vng, Nj vt kit ca kho c hn. Tht khc no em tht nm cho h i, trnh sao khi tai ha v sau.

Ta thܩng ti ba qun n, na m v gi, rut au nh ct, nܧc mt m a; ch gin cha th x tht, lt da, n gan, ung mu qun th; du cho trm thn ta phi ngoi ni c, nghn thy ta bc trong da nga, cng nguyn xin lm.

Cc ngi lu dܧi trܧng, nm gi binh quyn, khng c mc th ta cho o; khng c n th ta cho cm. Quan thp th ta thng tܧc; lc t th ta cp lng. i thy th ta cho thuyn; i b th ta cho nga. Lm trn mc th cng nhau sng cht; ܮc nhn h th cng nhau vui cܩi. So vi Cng Kin i k t tܧng, Ngt Lang i ngܩi ph t, no c km g?

Nay cc ngi ngi nhn ch nhc m khng bit lo; thn chu quc s m khng bit thn. Lm tܧng triu nh ng hu qun man m khng bit tc; nghe nhc thi thܩng i yn s ngy m khng bit cm. C k ly vic chi g lm vui; c k ly vic c bc lm thch. C k chm lo vܩn rung Nj cung phng gia nh; c k quyn luyn v con Nj tha lng v k. C k tnh ܩng sn nghip m qun vic nܧc; c k ham tr sn bn m tr vic qun. C k thch rܮu ngon; c k m ging nhm. Nu bt cht c gic Mng Tht trn sang th ca g trng khng m thng o gip ca gic; mo c bc khng thi hnh mu lܮc nh binh. Vܩn rung nhiu khng chuc ni tm thn ngn vng; v con bn khng ch g cho vic qun quc. Tin ca du lm khng mua ܮc u gic; ch sn tuy hay khng ui ܮc qun th. Chn rܮu ngt ngon khng lm gic say cht; ging ht ro rt khng lm gic ic tai. Lc by gi cha ti nh ta NJu b bt, au xt bit chng no ! Chng nhng thi p ca ta khng cn m bng lc cc ngi cng thuc v tay k khc; chng nhng gia quyn ca ta b ui m v con cc ngi cng b k khc bt i; chng nhng x tc t tng ta b k khc giy xo m phn m cha ng cc ngi cng b k khc bi o; chng nhng thn ta kip ny chu nhc ljn trm nm sau ting nh khn ra, tn xu cn lu, m gia thanh cc ngi cng khng khi mang danh l tܧng bi trn. Lc by gi, du cc ngi mun vui chi tha thch, phng c ܮc chng ?

Nay ta bo tht cc ngi: nn ly vic "ǥt mi la dܧi ng ci n" lm nguy; nn ly iu "king canh nng m thi rau ngui" lm s. Phi hun luyn qun s, tp dܮt cung tn, khin cho ai ny NJu gii nh Bng Mng, mi ngܩi NJu ti nh Hu Ngh, c th bu u Ht Tt Lit dܧi ca khuyt, lm ra tht Vn Nam Vng Co Nhai. Nh th chng nhng thi p ca ta mi mi vng bn m bng lc cc ngi cng sut ǩi tn hܪng; chng nhng gia thuc ta ܮc m m giܩng nm, m v con cc ngi cng trm tui sum vy; chng nhng tng miu ta ܮc hng khi nghn thu m t tin cc ngi cng ܮc bn ma th cng; chng nhng thn ta kip ny tha ch, m ljn cc ngi, trm ǩi sau cn Nj ting thm; chng nhng thy hiu ta khng h mai mt, m tn h cc ngi cng s sch lu truyn. Lc by gi, du cc ngi khng mun vui chi, phng c ܮc khng ?

Nay ta chn lc binh php cc nh hp thnh mt tuyn, gi l Binh Th Yu Lܮc. Nu cc ngi bit chuyn tp sch ny, theo li ta dy bo, th trn ǩi l thn t; nhܮc bng khinh b sch ny, tri li ta dy bo th trn ǩi l nghch th.

V sao vy ? Gic Mng Tht vi ta l k th khng Ƕi tri chung, m cc ngi c im nhin khng mun ra nhc, khng lo tr hung, li khng dy qun s, chng khc no quay mi gio m xin u hng, gi tay khng m chu thua gic. Nu vy, ri y, sau khi dp yn nghch tc, Nj thn mun ǩi, h cn mt mi no ng trong ci tri che t ch ny na ?

Cho nn ta vit bi hch ny Nj cc ngi hiu r bng ta.

Ch thch


Ti liu tham kho