Mu Thi GianLi ch ca Hoi Thanh v Hoi Chn (trch Thi Nhn Vit Nam):

(1) Khng ai ng mt ci u NJ c tnh cch trit hc nh th li dng Nj ni mt cu chuyn tm tnh.

(2) Hy Nj ljn ci m iu vn vng ca my ch ny.

(3) Thi nhn mܮn s tch ngܩi xa Nj gi v kn o cho cu chuyn. Xa c ngi cung phi, nng L phu nhn, lc gn mt, nht nh khng cho vua Hn V xem mt, s trng thy nt mt tiu ty vua s ht yu. Ci tn Tn phi, thi nhn ǥt ra v mt l ring.

"Ngn xa khng lnh na" : Chuyn xa hu qun nay nh li lng li thy nn nao.

(4) Thi nhn mun ni dng hn mnh cho ngܩi yu. Song ni nh th th s s sng qu. V ngܩi thy mnh khng c quyn ni th, v tnh yu y cha tng ܮc san s. Nn phi mܮn ci hnh nh "tri my phng pht nhum thi gian" Nj ch hn mnh. Ch "nhum" c v nh nhng khng nng n nh ch "nhum". Ch "dng" hi kiu cch.

(5) Ngܩi Php thܩng bo thi gian mu xanh. Nhng thi nhn nh li thi xa, hi ngܩi ng yu, c thy mu thi gian tm ngt v ngܩi ring thch mt th hoa tm, v mu hoa ln vi ngܩi yu.

(6) Hng thi gian l hng th hoa kia m cng l hng yu, mt th tnh yu qua lu ri, nn ch thy thanh sch, nh nhng.

(7) Nng Dng Qu Phi lc mi vo cung, tnh hay ghen, b ܩng Minh Hong a giam mt ni. Nhng nh vua nh qu, sai Cao Lc S ra thm. Dng Qu Phi ct tc gi vo dng vua. Vua trng thy tc thng qu, li vi nng vo cung.

on Ph T hp chuyn ny v chuyn L phu nhn lm mt v tܪng tܮng mt ngܩi cung phi lc gn mt khng Nj vua xem mt ch ct tc dng, gi l p li trong mun mt mi tnh tru mn ca ng qun vng.

y khng c chuyn ct tc nhng c chuyn khc cng tng t nh vy.

(8) Ch "phng" rt kn o, ch "dng" s qu xa vi, ch "tng" qu sung s.

(9) ni: th ph lng mong mi ca chng; cn hn gp chng trong lc dung nhan tiu ty Nj di hn v sau.

(10) "Tm ngt" t ng mi tnh du du. "Tm ngt" s au ǧn qu.
Li Bnh

Ni v ton th nn ch ljn iu th. Bi th bt u bng nhng cu di ngn khng NJu; m iu hon ton mi. K ljn bn cu ng ngn c phong, mt li th c m thi nhn gn y thܩng dng. Bng chuyn sang tht ngn; iu th hon ton xa. Li th cng xa, vi nhng ch "phng qun vng" v nhng ch ly li cu Kiu "tc my mt mn, dao vng chia hai". Nhng vi hai cu tht ngn cu dܧi thi nhn t chuyn ngܩi xa tr v chuyn mnh. Nhng ch "thip ph chng" a dn v hin ti. Ri iu th li tr li ng ngn vi hng mu trn kia.

Thnh ra th, li th, iu th cng vi hn thi nhn i t hin ti v qu kh, t qu kh gn ljn qu kh xa, ri dn dn tr v hin ti. Hin ti ch m m nht nht, nhng cng i xa v qu kh, cu th cng thit tha, cng rc r. Nht l t ch ng ngn chuyn sang tht ngn, cu th p v cng. Ti tܪng du khng hiu ngha bi th ngܩi ta cng khng th khng nhn thy ci v huy hong, trang trng ca cu th.

Trong th ta, c l khng c bi no khc tinh t v kn o nh th.

Nhc s Nguyn Xun Khot c ph bi th ny vo n. on u bi nhc i rt mau ri chm dn. n on tht ngn nhc ln ging majestuoso. Cui cng cn thm mt on ly li m iu my cu u.


.....