Lu Hc Vngng xin khoai mt ngܩi c tnh nh chm ǩi mnh trong sng rܮu... lm Thi Hiu bng tnh.

Cn bui x chiu tht no rut. Cha bao gi Thi Hiu cm thy chin bi nh lc ny. Cuc ǩi nh con thuyn ri bn Dng Chu hoa khi ho khi b ri k nh trn t l.

Vn hay ch tt m lm g...

Ci bng tin s ch em li cho Thi Hiu mt chc quan nh vi bao nhiu h ly.

Ti hoa lm g... Nu ti hoa ch Nj lm nhng cu th p quyn r m n nhn chung h danh hay m nh th d tnh. Ni chi so snh vi L Bch, Ph, vi Lu Trܩng Khanh, Vng Xng Linh, Thi Hiu cng cn xa mi vi ti.

Thi vn nh m cm ca ma trng y, nj nht giai nhn Ty H ch ht ton th Vng Ch Hon. Danh s t Bin Chu bng c ci xt xa ca mt trܮng phu thy ngܩi yu ngoi tnh ngay trܧc mt mnh v chn b o m tu m y Ƕt nhin ǡng ngt nh c ai v tnh b vo mt tri b hn. Ngܩi ta qun Thi ngay lc sinh thi.

Ci ging nh th k cng l, nu khng ni l hm, chp mch. Bao nhiu NJn i, miu mo, lng tm s b thi gian xa sch, th m bn ngng cung khng ngong v dng dm nh mt canh bc ln vi thi gian, m cung vng cm gi bt t trong mt k trn ch.

V cng tht tr tru, hnh nh khng t nhng giai nhn, nhng vng triu hng mnh, nhng chin tch hin hch thi xa s d lu li hu th cng l nh my con ch gi thi bay ca m cung s kia. Hay kip trܧc Thi lm g tht c.

M no ai c hiu ܮc ni lng ca Th Mt ngܩi bn thn ch vo mt nh th qut ln khi rܮu vi trong bnh:

"My l thng khng bit iu... C vng Giang Nam ny bao nhiu ngܩi ch thm ܮc mt bi th nh ca my cng cho l tuyt vi hnh phc !"

Bit ni th no vi bn by gi ?

K nhiu lc ngi ma bt gia by cung vn mt ch th lܫi khen hay, hai ch xut xoa khen tuyt cng khoi... Nj lc tnh ng li cng dn vt, cng xt xa vi cu hi tn nhn:

"Trong hng trm bi th ny liu c cu no cn li ?"

i, trong cuc chy ua vi thi gian khng g nn hn s cm bng tt c nhng cu th ca mnh s ln lܮt b cuc.

Thi nhn my ch i t Hong Hc Lu nt bt gn guc m bay ma ta nt bt Vng Hi Chi. nh nng chiu vo nn thip vng khin nhng ch lung linh nh khi Ƕng. Thi Hiu chua cht: mt trm nm sau cng trnh tuyt tc ny ch cn l g ng v c lc... C l c tn Lu Hc Vng cng chng cn ai nhc nh ti na...

Cnh p nh thot tc. My trng bay c vo chung rܮu. Xa kia l t Hn Dng, nhng hng cy ng thng tp nh o qun vo lc Hn Tn im binh... v bi Anh V c xanh mn mn lng t m th con gi.

Chng l tt c ri s b thi gian tn ph ht? Bit u tt c s cn sng mi nh my dng ch ca Thi. Nh th ng tui bng thy lng bn chn kh t. Thnh cng, ch t cng ܮc hܪng ci say ca mt gic mng ln... Nh ngܩi xa, chp hai cnh vo tay bay ln gia man mc tri rng... V cht cng my trng...

Thi bng mm cܩi na hi hܧc na ngm ngi. "C khi lm xong bi th ny mnh s t trn lu Hc Vng nhy xung... ly ci cht th mng cho nhng con ch bt ǡc".

V Thi cm bt. Vit g by gi ? Nhng ch u lng mi kh lm sao ! Tay ng rng rng. M hi v rܮu v ܧt m. Thi cm thy ngܩi bng bng nh say rܮu. C l cn say hn rܮu. ng khng nhn thy ngn lu, khng nhn thy dng sng, khng nhn thy cnh vt chung quanh... ng c trn tnh nhng khng trn tnh ܮc. Hnh nh c mt ai ni trong u ng. Ting quen lm. N ni g vy ? , n džc th. ng c cm gic mt din vin qun lp nghe ting ngܩi nhc v trong cnh g. Tay ng cng tun theo mnh lnh ca k khc. V n lܮn n ma n vit g th kia, dܧi thi thc mt mnh lc k b khng cܫng li ܮc.

Bi th xong lc no Thi cng khng hay. Khi džc li ng bng bng hong. Bi th tuyt vi ny c tht ca chnh ng hay ca ai ? Lm sao ng c th vit ni nhng cu th trc tuyt ljn th ! Chng c th snh nhng cu th p nht t ngn xa khng cht xu h. Ai g cho ng ? Hay nhng ch bng bin ha, tung honh, t tin thn phn bt t ca chng nhp vo bt cn ng. Nh th to ra chng hay chng to ra nh th ? Lng trn ngp mt nim hn hoan v tri n v hn. Thi Hiu qy xung knh cn chp tay ly nhng con ch ang lp lnh trn tܩng. Ch dn ng gp bt t trong khon khc k ng.


o0o0o0o


Thi cha c h thng pht hnh sch cng nh cc h thng thng tin i chng hin i nh by gi nhng bi Hong Hc Lu ca Thi Hiu nhanh chng truyn i khp lc a Trung Hoa. Nhng ng-ten cc nhy l tai ca gii yu th bt ngay ܮc tn s ca n v ngܩi ta lp tc pht ming ph sng ton quc... m u cho cn dch Hong Hc Lu.

Tn tui Thi Hiu bng sng chi nh mt thin thch bay trn nn tri, tܪng chng t c L, .

u cng thy ni ljn "Hc Vng i mt t xa... Ngn nm my trng by gi cn bay". V phc cho k no khng thuc lng bi ny. Anh ta lp tc b xem khinh mܩi lm pht v c th vnh vin b khai tr khi hng ng tao nhn mc khch.

Mt hm Thi Hiu i thm mt ngܩi bn ti mt a phng n. Go ma thu bay l cun theo ngn tu k xo xc ca mt qun rܮu khin nh th khng nh lng bܧc qua. i nhng l c rܮu, n mi nh m mi n lm sao ! Hnh nh ch c Trung Hoa ngܩi ta mi treo c trܧc cc ca hng rܮu ngy n sang ngy kia nh vy. L c lc no cng bay... cng say. C phi cu "nam v tu nh k v phong" l xut x t nhng l c tng bng nh c l hi ny ?

Rܮu ngon, c nܧng li tuyt. Thi Hiu mm mi nh chn mi, cho ljn lc tu nh ljn tnh tin, cho tay vo ti mi bit n rng. Mc d nh th ht li ni kh v cam oan rng khi gp ngܩi bn l Vng tri ph nhm chc ti y s cho ngܩi ljn thanh ton gp i, ng cng khng lay chuyn ܮc lp trܩng st ca tn hu bn. Cng chng nn trch n. i thiu g k n qut mt mi cn phng phi, n vn cn bnh bao hn Thi Hiu.

L lun ca n rt n gin. "Ngi n th phi tr tin, khng c tin th gi khn o li". V ni i i vi lm, n xn ti lt khn o nh th.

Thy n o, ch qun chy ti. Khi nghe khch ni l bn Vng tri ph v nht l t xng danh Thi Hiu, ch qun mng lu c lܫi:

-- Ngi c phi l Thi Hiu... y khng ?

V khi bit khch l Thi chnh hiu, ch qun bn qut tiu nh by thm rܮu v mn nhu thܮng hng n mng thi c ngn nm c mt hnh ng nj nht s.

Thi Hiu nh n tnh mt sut tic p... v vit tng ch qun mt bi Hong Hc Lu. Ch qun xut xoa mi nh ܮc mt ǥc n, tt nhin khng dm tnh tin m cn biu nh th ln khong bc vn lm l ph.

Bi th Hong Hc Lu gn nh tr thnh mt tm cc-tn-dng vi ta khon v hn cho php Thi chu du qua hu ht cc ca lu tu qun loi nm sao khp min t quc. V trung tm no khng c bi th Hong Hc Lu do chnh tay Thi NJ tng trn vch sau nhng ngy hnh lc thoi mi v c khong phong b hu hnh ng nhin l b h cp xung my sao.

Thi Hiu ǡt hng qa nn lp tc ny sinh ra nn Thi Hiu dm khng sao dp tt ܮc. Bt chܧc nt ch Thi Hiu no c kh khn g ! S chp thi nguyn vng Giang Nam c ngt ngt mt vn Thi va chnh va gi hiu.

Khng ch c gii ch khch sn v cao lu m Thi Hiu nh mt phng tin qung co ǥc hiu, gii tr gi cng hm m ng khng km. Thi Hiu tr thnh mt hin tܮng.

Ai cng bit ܩng T Khng l mt v i quan giu sang nht nܧc, cng l mt nh nho nghim cn ljn c chp. Nht c nht Ƕng gia php h ܩng NJu nh din t nhng li dy ca c Khng. Nhng h ܩng li c tt yu th. ng mun mi Thi Hiu ljn chi lm. Nhng tai ting ca Thi cng ng cn ng lng vi danh ting ca nh th. Nghin ch, nghin rܮu, nghin c n b... Mt nh nho chnh danh nh ܩng khng th tip Thi Hiu ti nh m khng nh hܪng tiu cc ljn gia php. H ܩng bn xy dng ring mt cn h thong mt vi y tin nghi Nj tip mt mnh nh th bc hnh. Thi th hn ta c by b g th by b ra .

NJn p mt xanh ca ch nhn, Thi li chp tng ng... li... mt bi Hong Hc Lu.

Dch Hong Hc Lu nh hܪng khng tt ljn gii lm th tr... nhng bi Hong Hc Lu con chu cht cht sn sn ua nhau ra ǩi. Cng chng sao... Vi thi gian, nh th tr no c chn ti s tm thy ting ni lp nghip ca mnh, nh nhng ngܩi con ljn tui trܪng thnh t bit b m ra ring. iu ng ch l n nh hܪng ngay ljn sng tc ca Thi. T sau bi Hong Hc Lu, Thi Hiu cng vit rt nhiu nhng bi no cng b bi Hong hc Lu lm nght th nh b bng . Bn thn Thi Hiu bng run... Ra bi ny liu n c phng hi ljn mnh khng ? V ng li x... li vit... li x... hng chc nm tri Thi Hiu vn ch chp tng tri k thp phng mt bi... Hong Hc Lu.

V li ngܩi ta, cng c i bi khc u !

Khng ai bit thng tht hoc vo nhng lc canh khuya thc gic Thi ut c bi Hong Hc ljn mc no. Bi th hnh nh chim ot c cuc ǩi lm th ca ng. Nhng c tht l ng ut c n khng ? Thi Hiu th di. T ra mnh v hu t bui Lu Hc Vng.

Thi Hiu c vng vy. Nhng v hiu... Chic a thnh rnh v u kim nh chy theo li c.

Ni th thi ch Hc Vng vn cn n khch chn. V Thi Hiu c th sng sut ǩi mt cch sang trng nh bi th. Mt nh triu ph qu hm m cn m mt cuc thi ln: "Ai vit ni mt bi vnh Lu Hc Vng ch ܮc vi bi ca Thi Hiu s ܮc tng mt nghn cn vng".

Hm chung kt cc tao nhn mc khch ljn ng chng khc g mt k thi hoa hu. Nht l khi mi nngܩi ܮc tin c L Bch cng tham d.

Khng ai bit l do su xa g dn L trch tin ti y. Theo gii am hiu th l v rܮu.

Triu ph tinh qui nh vo tn hiu tu ca L. Nh th ny c th xem khinh cng danh ph qu, thm ch coi thܩng c tnh mng, nhng ng xt tng git rܮu qu.

M rܮu ca triu ph th cn trn mc qu, gn nh Ƕc nht v nh. l rܮu l ho hn ct t Ty Vc phi vn chuyn trong mܩi chic ti da bc ngoi ǿng nܧc mi ngy thay mt ln v phi mt mt trm con tun m thay nhau i nht d khng ngh v khi ljn V Xng lp tc phi h thy su dܧi mܩi thܧc nܧc Nj nhit khng lm kh rܮu. Chnh v vy m ngܩi ta cn gi n l bch m tu. Th rܮu ny tay cao th nht cng ch ung nm su chung l say , ng mt ngy mi tnh.

Qu nh triu ph d on, khng ai trn ti Thi Hiu. Cc nh th lm tr. Ngܩi th cho o my trng trn hc vng, ngܩi th thay "Hn Dng sng tnh cy by" bng "chiu sng sng m mt" v "c xanh Anh V" bng "thm c ho tn ma thu" kiu nhng khng bi no thot khi qu o bi Hong Hc Lu. Tt c d p ljn u cng phng pht mt mi thc n hm li.

Ch cn L Bch. M sao ljn gi ny L vn cha ti ? Mi ngܩi NJu ch Ǯi hi hp. Ci nh th nh v chn ngc trn tri phi y xung trn gii, ngܩi dm ngang nhin gia triu nh a chn sai cao lc s ci giy, bt Dng Qu Phi mi mc...

L cha ti nhng huyn thoi v ng lng lng gia nh nh b phn tin trm hng hu...

C ta ang n o bng im phng phc. Mt ng gi tc ru lng my trng xa nh cܧc khoc mt chic o vng bܧc vo nh. Ch nhn thn chinh ra ging ko rܮu ln trnh trng em ljn trܧc mt L. ng m nt ht mt hi di, mt hn h nh tr ܮc m cho ko.

Rܮu thm qu... V ng rt ung lun. Mt chn ri hai chn ri ba chn... C ci ny th c khi ng lm ht c v ri ln ra ng cha bit chng.

Ngܩi xp rܮu trn c t tܪng ca thnh hin, ngܩi y dm lm vic y lm.

Nhng ch nhn tinh by giy mc trܧc mt ng. L cܩi: "Lm th h ?". Ri li ung tip mt chn na. Chng nh rܮu thm, L ci khuy o, cm bt ln tay, nhn mi ngܩi. Thi Hiu cm thy ng hi nheo mt nhn mnh mt cch tinh nghch nhng khng bit c ng th khng.

K cng l, khi L ung rܮu th mi ngܩi mi m tham quan ng nh mt k tch th tm ca th gii. Nhng khi ng bt u cm bt, c ta lp tc chia lm hai phe... phe chng L Bch v phe chng Thi Hiu. V ngܩi ta bng nhn nhau mt cch khc l, nu khng phi l quyt lit. Ngܩi ta bt u chuyn ch tp hp lc lܮng. C ngܩi xn tay o.

-- Phen ny L tin sinh nht nh s dy cho Thi Hiu mt bi hc cho bit th no l l Ƕ.

-- C l ln ny ng L knh cng nn...

Cn Thi th cng thng nh th qun Ƕi bng bt ng lt vo chung kt mt gii Mondial ch hiu ci trng ti m u cuc tranh hng vi mt i th siu hng.

Ring L Bch vn thn nhin... ng hi triu ph:

-- Ch nhn ny, my chung th say ? -- D nm chung. -- , th th cn hai na...

ng nghing v rt lun hai chung tp hai hp nh ngܩi kht nܧc v bt u Ƕng bt.

Nt bt sc nh tot ra hi thp lnh ca mt thanh kim bu, mt s ngܩi rng mnh v hi li li. Ngܩi ta cha kp džc xem ng vit g th L Bch qung bt nm xung sp ng.

Bi th vn vn c hai cu:

Bo hn bi Hong Hc Lu th khng phi. Bo km th khng ai dm.

V n khc, hon ton khc.

Hn mt chc nm nay mi c mt ngܩi lm th Hong Hc Lu Thi Hiu khc l nh vy.

Mi ngܩi chng hng vi mt trn dž ti kt thc ngoi d kin ca tt c. H tic cho nhit huyt, khng c t dng v, cho cuc u c th mun phn quyt lit, gay cn, ho hng... ha hn nhng c st tuyt vi. Nhng hu nh tt c NJu rng rng mt lng cm phc v hn.

Nhn nhܩng m kh phch. Dung d m k l. Khim cung m siu phm. Vn vn hai cu m bao la bi hc v thi php.

Thi sng s... tܪng nh L Bch khng phi ni v ai khc m v Thi. Chnh bi Hong hc Lu Nj trn u Thi Hiu bao nhiu nm nh mt nghip ch. Nh th b chnh mnh cm t.

ng cht ngh ljn cu ni l tai ca i s Tu Gic: "Hy qung mnh i nh mt ci b rch".

L Bch nm ng, m hi tot cng hi rܮu thm lng, hnh nh c ngܩi ng l mt v rܮu qu, ru tc ph pht nh my trng, chn gc ln mm vng y nhng thi kim qu ri xung t... Thi Hiu lm bm:

-- Ngܩi xa cܫi hc bay i... Ngܩi xa cܫi hc v nm ng y chng ?

ng bng nhm mt. Trong pht bung th nht, Thi Hiu vn cha thot khi bi Hong Hc Lu.


Courtesy Nguyn Phc an Thanh
.....