Man N߽ng
-- Phm Th Hoian N߽ng, ti gi em nh vy nhng bui chiu bn mt nhn bn mt ri nhn hai mt tm mu xanh l trong cn phng trng rng tng ba c hai nhnh xanh mt th cy no ti khng bao gi bit tn.

Man N߽ng, em khng rn rn nhng cng khng tht ng hong bng qua mt hnh lang di bp du x chu v guc dp vi nh ko tr߾c mi ca phng no cng bn mt nhn bn mt ri nhn hai mt tm mu xanh l.

Tr߾c ca phng ti ch c mt i dp nha ti sinh nu th kch c bn m߽i su l t nht. еng tc u tin ca em l ci nhn i giy trn tr n tnh va trt ngoi ca vo theo, t chnh xc gc cng m ca cng l tng hnh. Ri mi p mt vo ngc ti m sn, ri hai bn chn trn tm tro ln hai chn ti cng m sn em c thm nm centimet b nhch p mt vo c ti, ri hai cnh tay tm gh ln vai ti em u p mt vo mt ti, th l ti ch.

Man N߽ng, nhng bui chiu t hai gi n bn gi ti gi em nh vy, t hai gi n bn gi nng qui c ti ch c mt chic qut ba m߽i nhm ng cc k t nh mun t kiu g n cng t xoay mt vo t߶ng, hn na t hai gi n bn gi thnh ph cha c in. Ti ng tt c ca s, mong nh sng cng c t nh nh ci qut. V sao ? Man N߽ng, em v ti chng ta khng phi nhn vt chnh trong tiu thuyt bn chy nht. iu r rng. Ti l mt ng߶i n ng ch c chiu cao l chiu cao khng g li c g. Khng khiu, nhan nhn x߽ng, t n t kia, nhiu ti mc chnh ti cng chng bun xem chng c c mt hi ho trt t no chng. Chng khng c. Em nhn thy. Em cn nhn thy ch khuu tay ti ch bn ch hai tai chy xung ton l nhn nh. Cn ch y l mt cc xm nu thm hi khng ng mt ci lic mt ca tr߶ng phi n ging m thm tng tri. Ngc th mng tanh. Mng tay mng chn khng ct theo ߶ng li. Qun o tm th߶ng. Ng߶i n ng ny cng khng ta h߽ng thm kht mi cc ngn tay d ngn run run r trn em. Run run tht. V lm sao ti tin c y l khng gian i tnh. Ti cng nhn thy em khng phi mt trang m n vi i di thng tp vi ngc vnh vnh v tc xa xa. Man n߽ng, em chng c g ging th. bao ln em ng tr߾c g߽ng khng bit nn trch khun mt hay trch mi tc hai th nht nh khng cng kp. Ri c hai li hon ton c lp vi nhng g cn li. bao ln em gng thu xp mt t th l t߷ng no lc th giu gim ngc lc xua ui hai ci x߽ng chu v ch yu l th tiu nhng ߶ng cong ngc, i Man N߽ng!

Em p mt vo mt ti. Chng mnh khng bit hn mt cch chuyn nghip. Ti nghe ni ng߶i ta dng li tch hai hm rng. Em hn cng nghe ni ng߶i ta xoay nghing mt mt gc bn m߽i lm .

Nghe ni phi t t g hai khuy o trn. Phi sng s vi giy tr߾c iu k diu thp thong ri c hai cch, hoc va du dng ci xung t mi va khe kh ngm nh th y lm bng pha l bng s Tu bng ngc lan bng hai git s߽ng khng l, hoc tay phi bao gi cng l tay phi c mt nh vn ni v ni bt hnh ca nhng k thun tay tri cung cung mn nn v x t bn ny qua bn kia t bn kia qua bn ny nh th chng kp nh th n sp t ngt vt ln thch thc nh mt di Hong Lin Sn hay sp bin mt sau trn ng t, cch hai l cch nh di cch mt l cch nh ngy. Cn em, em phi cong ng߶i ra pha sau cong mi cong mi con tm ca ti chic lt ca ti. Ti mi mun lm mi vm linh ng r theo em. Che ci nng qui c ci nng thiu hn c t nh.

Nhng nghe ni phi din bin tip.

By gi cng c hai cch.

Cch mt ti vn o qun nguyn nh nh tri em ra gm ca ti vc ca ti c hai con mt v mt ngn tay. Em th mt khp i khp cn li l l run tng cn th ng. Cho n khi em phi lt mnh sang nghing, e l dc thm mun xung mt bn l߶n, mt na s x߽ng s߶n thp thm. Ti mi lim phn pht hai vnh tai lm bng nhung the v hai nh u c mi to tu. ng anh lm g, em phi ni vi khn tri gi߶ng nh th cu y l bt buc. Nu khng chng ta l ph߶ng i try. Mt cu ni c s mnh tng v sinh tch cc thn th x u ca chng ta. Ri chng ta li bc mi kh trng ca hnh lang bnh vin.

Cch hai nghe ni phi oanh lit hn. Nh th hai dng sng st rut chy v chy qua bao nhiu phong cnh qua nhng b g th nhng o qun git m p nhng p thy in xy vi nhng v b tn ngn, by gi p vo nhau. Khng c ti tr߾c hay em tr߾c. Khng c s din v nhng chm tit hnh kh phong treo hoi phng khch. Ti phi n o gii phng em khi lp trong lp ngoi lp lch s lp vn minh gii phng em khi lng t trng qu su sc. Tt c s ri l t hoc cun thnh m thnh n v ch nh trn mt trng. Rt gi cm. Ri ti cng hng h ln vo qua u chic s mi trong khi mt tay ln ny tay tri vn gi em. Dng sng ca ti ng chy ra bin. Ri chng ta phi gm g. cch hai ny gm g l bt buc. L ra ti dng thm t rn r. Nhng trong tai ti t y xu x nh chic c vt phi eo ng cch vo cc dp no . Em khng c c hi ni mt cu g v ti bt kn ming em ti lp ht cc ca ng ngay t u ti o o nh ph bng nhiu tc va nh va km. C nh ti th thnh ly ny cho php trn vn hai ting ng h t hai gi n bn gi. Cho n khi mi a u bng qua im ch k tuyt vi ch cn sc thn phc nhau bng cch thip i nm pht trong khi tay nm tay nhau. Nu khng chng ta l ph߶ng bc bo.

Vn hoc l nh di hoc nh ngy.

Nhng xc nh, ti v em chng ta khng trong tiu thuyt bn chy nht. Nghe ni th th y. Nghe ni th ng߶i ta yu nhau c nh th mt s kin. C nh th tic tng. C nh th Nit Bn. Ti khng c chng li cc superlatives nh hi v thnh nin, nhng tng ln khi mt vi tic ln ni qu ng qu b mi ng߶i mt chic ly trong tay xoay hoay trnh by mt phong . Ti qung chic ly ca mnh vo mt lm cy gn nht ri chun. V cng tng chun khi mt vi Nit Bn ni cc qu v nu sng l߶m ngut nhau v xi on v chng ch phong di tch lch s. c xp hng.

Ngha l ti rt yn tm v nhng bui chiu mu xanh l y khng ging nh nghe ni.

Ging lm sao c. Ti c nhn k vo cuc sng ca mnh, soi i soi li, nh t nghin, nh rp tm vit hi k, th thy r. Khng c s kin ng bn tt ln no xy ra vi ti. Hi nh chc ti cng ln si, my ln gy tay v mc chng to bn, chng b hc, chng l߶i nh rng. Tt c nhng chuyn tht ng yu nhng chng chng cho php ti thnh ch b khc th߶ng. Ti cng l ci gi o cho nhng trang phc hiu chin nht l sut mt tui v thnh nin. Hi y mi ngy ti bng ngn tay v nh n߾c ming my trm ln. Tng ci lng chn ca thin h u khin ti gin d v kinh tm. Sau khi thy th ch t cho b con khu ph c gii tr khng mt tin, ti chuyn qua trm ngm. Ngay t hi y ti hiu thu o ngha ca vic lng ngi nhm nhp mt tch tr ng t Ha M, ni c hai tun tu in li cht cht ai . Ngay t hi y ti tp dt nhng ngh bao qut v s phn. Ti ngh ngi v s cu th khng th tin c ca con ng߶i trong ci cch h im im ng ca ci ln hoc an i nhau tt c th߶ng din ra quanh mm cm ng߶i ny gp thm mt ming cho ng߶i kia ng߶i khc th ht n߾c mm ra chiu, trong ci cch h l dp i ra ߶ng hoc dnh cht vo yn xe p, trong ci cch h cho nhau bng nhng cu xoi mi, h vn qun i gia ph mt cch khiu dm, h ngi chm hm khp mi ni nh nhng con kh vui sng, h t tnh khng nh g cho lm, h sc nc mi c bin ct ton thnh ph trong cng mt ngy. Ti ngh ngi rt nhiu v t߽ng lai. T߽ng lai khi y i vi ti vn cn l ngi sao treo khut u . Ti cng b cng ln ߶ng tm kim nhng k ging mnh, ngha l nhng k trm t cha mt vo cuc i m h cha tng sng. Nhng y l nhn nh by gi. Th߷ y tt nhin ti lang thang i tm tri m nh mt k sng qu k c i sng tnh i. C mt c tn Lan hn ti my tui chu trch nhim v iu . Chng ti ngi cng vin Pasteur ri chy tut ln ߶ng L Phng Hiu trn cng an v hai dn v. Cui cng con dc gn l m ti mi bit c nng l nn nhn ca bnh u ma v hi rnh ming nch cn nhng ch khc ti hon ton l ln. Th l qu . Ti cp k sng cht vi V v Lm. V l mt a lo khoo thch i m pht bit ko v cm xut thn gio s c b ln m. Trn th gian ny khng c ai ng cho n ni chuyn d ch l cu th no khe ch. V th s trm ngm ca ti l hp cch. Lm li l hnh nh ca rt mun dng bo lc. V l do tng qut, n b m nh bi ngh rng ch ring s c mt ca n trn ߶ng ph l li tuyn n trc tip nht nu khng mun ni l s khng b y hn hoan vi tt c nhng g cn li, n vi b ru quai nn t߽ng lai vi cp mt cha chan tnh cm v i mi c mm khi mu mu c߶i c߶i. Rt cc chng ti cng ch l mt b ba ph bin bao gi ng߶i ta cng a chung con s ba. Lm nh nhn ba th phn chn hn nhn bn. Tt c nhng chuyn y cng tht ng yu tht ng nh li k li vi gia thm mt cht bt canh Vit Tr. Nhng sng phng m ni nhng sng gi tui choai choai y n mt lc no bng nhin i u ht. Ti chng bit by gi V i chic m pht bao nhiu trong cuc i. Lm lm bm nguyn ra bao nhiu li dao co. Mt ngy no gn y ti cht nhn thy V dt chic mt linh ba mt mi y t trong kiu tr thc thuc a v theo sau mt qung nghi binh l mt nng eo knh c tch khi mi tr߶ng. Tc nng rt dng . Khe ming th chn ch߶ng cng thng. Nhng ph n hng siu vit ny ch c mt mc ch trong cuc i l sn tm mt ng߶i n ng c th hiu mnh c. H qu l khng n gin cht no. Ti mng cho V t ng sau. Th m n tm c ai ng cho n ni chuyn. Th m n tr߷ng thnh, c mt i sng x hi tht ri c nhn cch n chn xe pho th bit. Cn Lm i ba ln l߾t qua ngay st mi ti nhng ti chng kp nh hi xem n l ai. M ti chc cng khng dy mi VIP khin n phi min cng ngonh li. N qut v ci n xi-nhan bn tri ca ti lch ln chui qua chic chn tu u ߶ng Khm Thin, n t ra bit qu thi gian tnh hung chn tu nh phn ln ng߶i H Ni hin i v cng ging nh phn ln ng߶i H Ni hin i n khng xin li. Th cng l mt tr߷ng thnh.

Man N߽ng, chng bao gi em ct vn ti ti ct vn em xem chng ta c ng mt hng tt ln no khng. C th ngh xem khi ng߶i ta p khi ng߶i ta c߶ng trng ng߶i ta ni ting v giu c m li cn yu nhau v yu nhau hp o l th c g m ni na. Hoc khi ng߶i ta b x vo nhau nh Ch Pho Th N th cng ch cn ni mt ln trong sch v l . Chng ta chng c g ging th.

Ti rt mng thy em khng phi hng ph n siu vit nh trn v ti khng thch l mc ch ca i em. Nu nh th ti s bt rt ti s gng ln v mt lc no ci khng gian i tnh mu xanh l nng hm hp tr tri ca chng mnh dt khot s bin thnh v i. Ti s vung vy h ht trn c s cp mt sng rc ca em. Khng, v ti bit ti gn giy pht sung s߾ng thc nht c mt mn my mng ng c ko qua mt em, trng em au n tht thn nh trong cn vt cn, ri ci im ch k tuyt vi y em l nhm mt kh tro ra mt hai git l, cn ti th kht kht nh b ngt mi. Theo thm m ring ca ti nh th ng cm ng hn v i.

Ti cng rt mng thy em khng phi hng ph n ni lon mun mn. Em khng c mt qu kh di dt no by gi phi cn bng. Em cng khng hm nh chng mnh trong nhit cao ca nhng tm hn by gi mt bit bc chy. Em li cng khng xoa du l߽ng tm bng ci cch ph bin l v x n. Khng phc tp, khng rit rng, khng n o. Nu cn ni v em, ti lun ch bit em khng nh th no. C tr dn i tr dn i, c th cn li l em, i Man N߽ng !

Ti th߶ng ht lng ngm em vo lc hai gi nm pht v bn gi km nm pht. Hai gi nm pht em g tc ra v chi. Bn gi km nm pht em chi v bi tc ln. Bao gi cng l ci lc y, cng nha ti sinh, cng mu xanh l, bn rt nhiu cc mt hng xn ngoi ch. Ti khng th hnh dung em vi mt ci lt khc. Ъn ni bui chiu cui cng ti hi xem em ci lc y. Em nh nhng bo nh th c xc phm v anh khng. Ti c߶i tr v b ngay nh. ti khng cho php ai cho php ci g xc phm v ti ngoi chnh ti. Nng cng bit th v nng khng au n qu mc cn thit.

khong gia hai ln chi u, tt c din ra u u, trt t. Ti ni ri, khng c s kin. Хu tin em l ng lic qua mt hai mu bo ri chnh mng trn sn ti th߶ng mua bnh m kp trong giy bo. Trong khi , ti kim tra mt ln na cc ca s ri rt n߾c lc cho vo ci np phch. Ti ti ngi bt trn sn cnh em, qut qut bng bia t ph san th thao vn ha. C Madonna v Maradona. Chng bao gi ti a ra mt nhn xt tch cc v o qun v mi h߽ng ca em v vi em ti khng n nnh. Em trang phc theo li tng th khng thay i nn mi nhn xt v bin cch ca chi tit mt ci c o dm ba ci cc my ߶ng cht cht ln ln u v ch. Ch c mt ln em git thm hoa ngc lan trong nt v. Фy khng cn l bin cch m l mt ph cch ng hong. Nhng ch mt ln em khng lp li chng hiu v sao ti cng khng hi.

Ri lng chng mu bo dn lun xong, ti em nm xung, vn ngay trn sn nh ch thm hai chic gi ch chng gi߶ng chiu khn khic tri g ht. Hai chic gi bc cng loi vi k cng mt ߶ng may nh i qun i ca ti. Em s khng ni g vi khn tri gi߶ng, phi ri, y l mt tt yu. Trong ci nh sng kh t c ti dn xp tr߾c, trn nn gch vng nh nh v t gc nhn chnh chch xung trng em tht t߽i. Mi mt sm hn, vnh mi r rng hn, g m thanh thot hn. Ti m em mt lc va m va qut vn phy i l Madonna phy v l Maradona. c khong trm ci ti mi tay em cng t ng nhch ra. Ъn lt nhng cu chuyn bng qu. C g mi khng em. C g mi khng anh, hai cu hi v hai ci lc u th l ht nm pht. Фy l tc sng bnh th߶ng, ti bit c nhng ng߶i cn chm hn. Chng ta o u ra t bn gi chiu hm tr߾c n hai gi chiu hm sau nhng thng tin ti bi. Ti vi em chng ta thuc loi cha tng gi i u mt bc in khn. May lm mi ng߶i trong chng ta c c mt hai quyt nh tm gi l quan trng trong cuc i. Trong c cuc i, ti mun nhn mnh. Hai m߽i hai ting ng h ch va xon cho ta t nhin gi i mt cht khng nhn thy, t nhin qun i mt ci g khng r, t nhin ra ra vo vo thm my lt ngay ca nh ta m thi. Nghe th chn nhng thc ra tt c nhng chuyn y cng tht ng yu. V th ti vn y hng khi theo st nhng chuyn khng mi ca em. Hm nay con b hm em li nht nh khng chu i nh tr. Hm nay em gp ch y ch y u ch. Hm lu lm khng gp trng c v bo ra. L t߷ng thm m ca em l bo ti c th hiu c. Hm nay hm nay hm nay. Ti khng c kh nng miu t cuc i mnh gin d sinh ng nh th, nn lng dng trn u ym. V bt u run run r trn em. Lm sao ti tin c y l khng gian i tnh.

Em nhm dy, xoay lng ci o, ti cng nhm dy xoay lng. Bn no ra bn y khng c cnh ngn ngang v ch. Trung thnh vi truyn thng mnh trong vn trong mnh ngoi vn ngoi ngn np trn sn. Em khng h bit trn i ny c ci gi l hiu ng lt. Cn ti cng khng h bit cch nng niu nhng thin th b nh y ti s chng tut qua k ngn tay. Ri chng ta cng quay nhanh li cng tr߶n vi vo lng nhau cng nhn su vo mt nhau tht l mt khi chm vo nhng ch khc. Tay cng th mi cng th ni chung ci no vo ci y ri tt c cng trt t i ti ch, hoc thnh thong cng khng i ti ch. Tinh thn chung l khng sng to. C th ti lun t ra sung s߾ng hn tnh cm thc mt cht. C th ti tm cch giu gim mt vi c gng. V c th em mt i ln cng nhn ni nm cho ci tnh yu tht km iu luyn ny c ch m u vo. C th nh vy. Фy khng l nhng ng tc gi. Фy ch l thay th nhng xin li cm n t߽ng knh nh trong hi ngh m chng ta chng th du d߽ng ct ln.

Sau n lt em qut, qut mi qut mi. Vi chc nghn chic ti m khng chnh xc v ln no cng th ng lc y hai nhnh xanh mt th cy no ti khng bao gi bit ten t ngt lch qua mt khe ca s nhm vo. Nh mt n c߶i hin. Nhn chng duy nht y, k khch l duy nht y. Ti qun bng nhng t x߽ng nhan nhn ca mnh, qun s trm t, qun rng bn cnh ti em thu xp c mt t th l t߷ng t lu; ti nhy mt v nh li vi mt con thch sng treo lng phc trn trn: ti trong c hng: Man n߽ng i man n߽ng. Khng bao gi em bit ti gi em nh th.

Bui chiu cui cng i em bi tc xong ti b mt trong hai nhnh xanh y trao cho em. Em chp chp mt ngc nhin ri b n vo chic ti cn b th߶ng eo ko phcmtuya tht cht. Mt na n c߶i hin nhu nt theo em vt qua li mt hnh lang di bp du x chu v guc dp vi nh ko...

Ti nh bng em theo nt nhnh xanh cn li sm hm sau khi gi t H N Nhng vic ra i bn rn khin ti qun i mt. Cn phng ca ti bn.


Ti liu tham kho