Man Nng
-- Phm Th Hoian Nng, ti gi em nh vy nhng bui chiu bn mt nhn bn mt rܫi nhn hai mt tm mu xanh l trong cn phng trng rng tng ba c hai nhnh xanh mt th cy no ti khng bao gi bit tn.

Man Nng, em khng rn rn nhng cng khng tht ng hong bng qua mt hnh lang di bp du x chu v guc dp vi nh ko trܧc mi ca phng no cng bn mt nhn bn mt rܫi nhn hai mt tm mu xanh l.

Trܧc ca phng ti ch c mt i dp nha ti sinh nu th kch c bn mi su l t nht. ng tc u tin ca em l ci nhn i giy trn tr n tnh va trt ngoi ca vo theo, ǥt chnh xc gc cng m ca cng l tng hnh. Ri mi p mt vo ngc ti m sn, ri hai bn chn trn tm tro ln hai chn ti cng m sn em c thm nm centimet b ǫ Nj nhch p mt vo c ti, ri hai cnh tay tm gh ln vai ti Nj em u p mt vo mt ti, th l ti ch.

Man Nng, nhng bui chiu t hai gi ljn bn gi ti gi em nh vy, t hai gi ljn bn gi nng qui c ti ch c mt chic qut ba mi nhm ng cc k t nh mun ǥt kiu g n cng t xoay mt vo tܩng, hn na t hai gi ljn bn gi thnh ph cha c in. Ti ng tt c ca s, mong nh sng cng ܮc t nh nh ci qut. V sao ? Man Nng, em v ti chng ta khng phi nhn vt chnh trong tiu thuyt bn chy nht. iu r rng. Ti l mt ngܩi n ng ch c chiu cao l chiu cao khng g li ܮc g. Khng khiu, nhan nhn xng, t n t kia, nhiu ti mc chnh ti cng chng bun xem chng c ܮc mt hi ho trt t no chng. Chng khng c. Em nhn thy. Em cn nhn thy ch khuu tay ti ch bn ch hai tai chy xung ton l nhn nh. Cn ch y l mt cc xm nu thm hi khng ng mt ci lic mt ca trܩng phi n ging m thm tng tri. Ngc th mng tanh. Mng tay mng chn khng ct theo ܩng li. Qun o tm thܩng. Ngܩi n ng ny cng khng ta hng thm kht mi cc ngn tay d ngn run run r trn em. Run run tht. V lm sao ti tin ܮc y l khng gian i tnh. Ti cng nhn thy em khng phi mt trang m n vi i di thng tp vi ngc vnh vnh v tc xa xa. Man nng, em chng c g ging th. bao ln em ng trܧc gng khng bit nn trch khun mt hay trch mi tc hai th nht nh khng cng kp. Ri c hai li hon ton Ƕc lp vi nhng g cn li. bao ln em gng thu xp mt t th l tܪng no lc th giu gim ngc lc xua ui hai ci xng chu v ch yu l th tiu nhng ܩng cong ngܮc, i Man Nng!

Em p mt vo mt ti. Chng mnh khng bit hn mt cch chuyn nghip. Ti nghe ni ngܩi ta dng lܫi tch hai hm rng. Em hn cng nghe ni ngܩi ta xoay nghing mt mt gc bn mi lm Ƕ.

Nghe ni phi t t g hai khuy o trn. Phi sng s vi giy trܧc iu k diu thp thong ri c hai cch, hoc va du dng ci xung ǥt mi va khe kh ngm nh th y lm bng pha l bng s Tu bng ngc lan bng hai git sng khng l, hoc tay phi bao gi cng l tay phi c mt nh vn ni v ni bt hnh ca nhng k thun tay tri cung cung mn nn v x t bn ny qua bn kia t bn kia qua bn ny nh th chng kp nh th n sp Ƕt ngt vܮt ln thch thc nh mt di Hong Lin Sn hay sp bin mt sau trn Ƕng t, cch hai l cch nh di cch mt l cch nh ngy. Cn em, em phi cong ngܩi ra pha sau cong mi cong mi con tm ca ti chic lt ca ti. Ti mi mun lm mi vm linh Ƕng r theo em. Che ci nng qui c ci nng thiu hn c t nh.

Nhng nghe ni phi din bin tip.

By gi cng c hai cch.

Cch mt ti vn o qun nguyn nh nh tri em ra gm ca ti vc ca ti c hai con mt v mt ngn tay. Em th mt khp i khp cn li l l run tng cn th Ƕng. Cho ljn khi em phi lt mnh sang nghing, e l dc thm mun xung mt bn lܩn, mt na s xng sܩn thp thm. Ti mi lim phn pht hai vnh tai lm bng nhung the v hai nh u c mi to tu. ng anh lm g, em phi ni vi khn tri giܩng nh th cu y l bt buc. Nu khng chng ta l phܩng i try. Mt cu ni c s mnh tng v sinh tch cc thn th x u ca chng ta. Ri chng ta li bc mi kh trng ca hnh lang bnh vin.

Cch hai nghe ni phi oanh lit hn. Nh th hai dng sng st rut chy v chy qua bao nhiu phong cnh qua nhng b g th nhng o qun git m p nhng p thy in xy vi nhng v b tn ngn, Nj by gi ǰ p vo nhau. Khng c ti trܧc hay em trܧc. Khng c s din v nhng chm tit hnh kh phong treo hoi phng khch. Ti phi n o gii phng em khi lp trong lp ngoi lp lch s lp vn minh gii phng em khi lng t trng qu su sc. Tt c s ri l t hoc cun thnh m thnh n v ch nh trn mt trng. Rt gi cm. Ri ti cng hng h ln vo qua u chic s mi trong khi mt tay ln ny tay tri vn gi em. Dng sng ca ti ng chy ra bin. Ri chng ta phi gm g. cch hai ny gm g l bt buc. L ra ti dng thm t rn r. Nhng trong tai ti t y xu x nh chic c vt phi eo ng cch vo cc dp no . Em khng c c hi ni mt cu g v ti bt kn ming em ti lp ht cc ca ng ngay t u ti o o nh ph bng nhiu tc Ƕ va nh va km. C nh ti th thnh ly ny cho php trn vn hai ting ng h t hai gi ljn bn gi. Cho ljn khi mi a NJu bng qua im ch k tuyt vi ch cn sc thn phc nhau bng cch thip i nm pht trong khi tay nm tay nhau. Nu khng chng ta l phܩng bc bo.

Vn hoc l nh di hoc nh ngy.

Nhng xc nh, ti v em chng ta khng trong tiu thuyt bn chy nht. Nghe ni th th y. Nghe ni th ngܩi ta yu nhau c nh th mt s kin. C nh th tic tng. C nh th Nit Bn. Ti khng c chng li cc superlatives nh hi v thnh nin, nhng tng ln khi mt vi tic ln ni qu ng qu b mi ngܩi mt chic ly trong tay xoay hoay trnh by mt phong Ƕ. Ti qung chic ly ca mnh vo mt lm cy gn nht ri chun. V cng tng chun khi mt vi Nit Bn ni cc qu v nu sng lܩm ngut nhau v xi on v chng ch phong di tch lch s. ܮc xp hng.

Ngha l ti rt yn tm v nhng bui chiu mu xanh l y khng ging nh nghe ni.

Ging lm sao ܮc. Ti c nhn k vo cuc sng ca mnh, soi i soi li, nh t nghin, nh rp tm vit hi k, th thy r. Khng c s kin ng bn tt ln no xy ra vi ti. Hi nh chc ti cng ln si, my ln gy tay v mc chng to bn, chng b hc, chng lܩi nh rng. Tt c nhng chuyn tht ng yu nhng chng chng cho php ti thnh ch b khc thܩng. Ti cng l ci gi o cho nhng trang phc hiu chin nht l sut mt tui v thnh nin. Hi y mi ngy ti bng ngn tay v nh nܧc ming my trm ln. Tng ci lng chn ca thin h NJu khin ti gin d v kinh tm. Sau khi thy th ch t cho b con khu ph ܮc gii tr khng mt tin, ti chuyn qua trm ngm. Ngay t hi y ti hiu thu o ngha ca vic lng ngi nhm nhp mt tch tr ng t Ha M, ni c hai tun tu in li cht cht ai . Ngay t hi y ti tp dܮt nhng ngh bao qut v s phn. Ti ngh ngi v s cu th khng th tin ܮc ca con ngܩi trong ci cch h im im ng ca ci ln hoc an i nhau tt c thܩng din ra quanh mm cm ngܩi ny gp thm mt ming cho ngܩi kia ngܩi khc th ht nܧc mm ra chiu, trong ci cch h l dp i ra ܩng hoc dnh cht vo yn xe p, trong ci cch h cho nhau bng nhng cu xoi mi, h vn qun i gia ph mt cch khiu dm, h ngi chm hm khp mi ni nh nhng con kh vui sng, h t tnh khng nh g cho lm, h sc nc mi c bin ct ton thnh ph trong cng mt ngy. Ti ngh ngi rt nhiu v tng lai. Tng lai khi y i vi ti vn cn l ngi sao treo khut u . Ti cng b cng ln ܩng tm kim nhng k ging mnh, ngha l nhng k trm t cha mt vo cuc ǩi m h cha tng sng. Nhng y l nhn nh by gi. Thܪ y tt nhin ti lang thang i tm tri m nh mt k sng qu k c ǩi sng tnh i. C mt c tn Lan hn ti my tui chu trch nhim v iu . Chng ti ngi cng vin Pasteur ri chy tut ln ܩng L Phng Hiu trn cng an v hai dn v. Cui cng con dc gn l m ti mi bit c nng l nn nhn ca bnh u ma v hi rnh ming nch cn nhng ch khc ti hon ton l ln. Th l qu . Ti cp k sng cht vi V v Lm. V l mt a lo khoo thch Ƕi m pht bit ko v cm xut thn gio s c b ln m. Trn th gian ny khng c ai ng cho n ni chuyn d ch l cu th no khe ch. V th s trm ngm ca ti l hp cch. Lm li l hnh nh ca rt mun dng bo lc. V l do tng qut, n b m nh bi ngh rng ch ring s c mt ca n trn ܩng ph l li tuyn n trc tip nht nu khng mun ni l s khng b y hn hoan vi tt c nhng g cn li, n vi b ru quai nn tng lai vi cp mt cha chan tnh cm v i mi c mm Nj khi mu mu cܩi cܩi. Rt cc chng ti cng ch l mt b ba ph bin bao gi ngܩi ta cng a chung con s ba. Lm nh nhn ba th phn chn hn nhn bn. Tt c nhng chuyn y cng tht ng yu tht ng nh li k li vi gia thm mt cht bt canh Vit Tr. Nhng sng phng m ni nhng sng gi tui choai choai y ljn mt lc no bng nhin i u ht. Ti chng bit by gi V Ƕi chic m pht bao nhiu trong cuc ǩi. Lm lm bm nguyn ra bao nhiu lܫi dao co. Mt ngy no gn y ti cht nhn thy V dt chic mt linh ba mt mi y t trong kiu tr thc thuc a v theo sau mt qung nghi binh l mt nng eo knh c tch khi mi trܩng. Tc nng Nj rt dng . Khe ming th chn chܩng cng thng. Nhng ph n hng siu vit ny ch c mt mc ch trong cuc ǩi l sn tm mt ngܩi n ng c th hiu mnh ܮc. H qu l khng n gin cht no. Ti mng cho V t Ǣng sau. Th m n tm ܮc ai ng cho n ni chuyn. Th m n trܪng thnh, c mt ǩi sng x hi tht ri c nhn cch n chn xe pho th bit. Cn Lm i ba ln lܧt qua ngay st mi ti nhng ti chng kp nh hi xem n l ai. M ti chc cng khng dy mi VIP khin n phi min cܫng ngonh li. N qut v ci n xi-nhan bn tri ca ti Nj lch ln chui qua chic chn tu u ܩng Khm Thin, n t ra bit qu thi gian tnh hung chn tu nh phn ln ngܩi H Ni hin i v cng ging nh phn ln ngܩi H Ni hin i n khng xin li. Th cng l mt trܪng thnh.

Man Nng, chng bao gi em ct vn ti ti ct vn em xem chng ta c ng mt hng tt ln no khng. C th ngh xem khi ngܩi ta p khi ngܩi ta cܩng trng ngܩi ta ni ting v giu c m li cn yu nhau v yu nhau hp o l th c g m ni na. Hoc khi ngܩi ta b x vo nhau nh Ch Pho Th N th cng ch cn ni mt ln trong sch v l . Chng ta chng c g ging th.

Ti rt mng thy em khng phi hng ph n siu vit nh trn v ti khng thch l mc ch ca ǩi em. Nu nh th ti s bt rt ti s gng ln v mt lc no ci khng gian i tnh mu xanh l nng hm hp tr tri ca chng mnh dt khot s bin thnh v i. Ti s vung vy h ht trn c s cp mt sng rc ca em. Khng, v ti bit ti gn giy pht sung sܧng thc nht c mt mn my mng ng c ko qua mt em, trng em au ǧn tht thn nh trong cn vܮt cn, ri ci im ch k tuyt vi y em l ǩ nhm mt kh tro ra mt hai git l, cn ti th kht kht nh b ngt mi. Theo thm m ring ca ti nh th ng cm Ƕng hn v i.

Ti cng rt mng thy em khng phi hng ph n ni lon mun mn. Em khng c mt qu kh di dt no Nj by gi phi cn bng. Em cng khng hm nh chng mnh trong nhit Ƕ cao ca nhng tm hn by gi mt bit bc chy. Em li cng khng xoa du lng tm bng ci cch ph bin l v x n. Khng phc tp, khng rit rng, khng n o. Nu cn ni v em, ti lun ch bit em khng nh th no. C tr dn i tr dn i, c th cn li l em, i Man Nng !

Ti thܩng ht lng ngm em vo lc hai gi nm pht v bn gi km nm pht. Hai gi nm pht em g tc ra v chi. Bn gi km nm pht em chi v bi tc ln. Bao gi cng l ci lܮc y, cng nha ti sinh, cng mu xanh l, bn rt nhiu cc mt hng xn ngoi ch. Ti khng th hnh dung em vi mt ci lܮt khc. n ni bui chiu cui cng ti hi xem em ci lܮc y. Em nh nhng bo nh th c xc phm v anh khng. Ti cܩi tr v b ngay nh. ti khng cho php ai cho php ci g xc phm v ti ngoi chnh ti. Nng cng bit th v nng khng au ǧn qu mc cn thit.

khong gia hai ln chi u, tt c din ra NJu NJu, trt t. Ti ni ri, khng c s kin. u tin em l ng lic qua mt hai mu bo ri chnh mng trn sn ti thܩng mua bnh m kp trong giy bo. Trong khi , ti kim tra mt ln na cc ca s ri rt nܧc lc cho vo ci np phch. Ti ti ngi bt trn sn cnh em, qut qut bng bia t ph san th thao vn ha. C Madonna v Maradona. Chng bao gi ti a ra mt nhn xt tch cc v o qun v mi hng ca em v vi em ti khng n nnh. Em trang phc theo li tng th khng thay ǰi nn mi nhn xt v bin cch ca chi tit mt ci c o dm ba ci cc my ܩng cht cht lܮn lܮn NJu v ch. Ch c mt ln em git thm hoa ngc lan trong nt v. y khng cn l bin cch m l mt ph cch ng hong. Nhng ch mt ln em khng lp li chng hiu v sao ti cng khng hi.

Ri lܮng chng mu bo dn lun xong, ti ǫ em nm xung, vn ngay trn sn nh ch thm hai chic gi ch chng giܩng chiu khn khic tri g ht. Hai chic gi bc cng loi vi k cng mt ܩng may nh i qun i ca ti. Em s khng ni g vi khn tri giܩng, phi ri, y l mt tt yu. Trong ci nh sng kh t ܮc ti dn xp trܧc, trn nn gch vng nh nh v t gc nhn chnh chch xung trng em tht ti. Mi mt sm hn, vnh mi r rng hn, g m thanh thot hn. Ti m em mt lc va m va qut vn phy i l Madonna phy v l Maradona. ܮc khong trm ci ti mi tay em cng t Ƕng nhch ra. n lܮt nhng cu chuyn bng qu. C g mi khng em. C g mi khng anh, hai cu hi v hai ci lc u th l ht nm pht. y l tc Ƕ sng bnh thܩng, ti bit c nhng ngܩi cn chm hn. Chng ta o u ra t bn gi chiu hm trܧc ljn hai gi chiu hm sau nhng thng tin ti bi. Ti vi em chng ta thuc loi cha tng gi i u mt bc in khn. May lm mi ngܩi trong chng ta c ܮc mt hai quyt nh tm gi l quan trng trong cuc ǩi. Trong c cuc ǩi, ti mun nhn mnh. Hai mi hai ting ng h ch va xon cho ta t nhin gi i mt cht khng nhn thy, t nhin qun i mt ci g khng r, t nhin ra ra vo vo thm my lܮt ngay ca nh ta m thi. Nghe th chn nhng thc ra tt c nhng chuyn y cng tht ng yu. V th ti vn y hng khi theo st nhng chuyn khng mi ca em. Hm nay con b hm em li nht nh khng chu i nh tr. Hm nay em gp ch y ch y u ch. Hm lu lm khng gp trng c v bo ra. L tܪng thm m ca em l bo ti c th hiu ܮc. Hm nay hm nay hm nay. Ti khng c kh nng miu t cuc ǩi mnh gin d sinh Ƕng nh th, nn lng dng trn u ym. V bt u run run r trn em. Lm sao ti tin ܮc y l khng gian i tnh.

Em nhm dy, xoay lng ci o, ti cng nhm dy xoay lng. Bn no ra bn y khng c cnh ngn ngang v ch. Trung thnh vi truyn thng mnh trong vn trong mnh ngoi vn ngoi ngn np trn sn. Em khng h bit trn ǩi ny c ci gi l hiu ng lt. Cn ti cng khng h bit cch nng niu nhng thin th b nh y ti s chng tut qua k ngn tay. Ri chng ta cng quay nhanh li cng trܩn vi vo lng nhau cng nhn su vo mt nhau tht l mt khi chm vo nhng ch khc. Tay cng th mi cng th ni chung ci no vo ci y ri tt c cng trt t i ti ch, hoc thnh thong cng khng i ti ch. Tinh thn chung l khng sng to. C th ti lun t ra sung sܧng hn tnh cm thc mt cht. C th ti tm cch giu gim mt vi c gng. V c th em mt i ln cng nhn ni nm cho ci tnh yu tht km iu luyn ny c ch m u vo. C th nh vy. y khng l nhng Ƕng tc gi. y ch l Nj thay th nhng xin li cm n tng knh nh trong hi ngh m chng ta chng th du dng ct ln.

Sau ljn lܮt em qut, qut mi qut mi. Vi chc nghn chic ti ljm khng chnh xc v ln no cng th ng lc y hai nhnh xanh mt th cy no ti khng bao gi bit ten Ƕt ngt lch qua mt khe ca s nhm vo. Nh mt n cܩi hin. Nhn chng duy nht y, k khch l duy nht y. Ti qun bng nhng t xng nhan nhn ca mnh, qun s trm t, qun rng bn cnh ti em thu xp ܮc mt t th l tܪng t lu; ti nhy mt v nh lܫi vi mt con thch sng treo lng phc trn trn: ti trong c hng: Man nng i man nng. Khng bao gi em bit ti gi em nh th.

Bui chiu cui cng Ǯi em bi tc xong ti b mt trong hai nhnh xanh y trao cho em. Em chp chp mt ngc nhin ri b n vo chic ti cn b thܩng eo ko phcmtuya tht cht. Mt na n cܩi hin nhu nt theo em vܮt qua li mt hnh lang di bp du x chu v guc dp vi nh ko...

Ti nh bng em theo nt nhnh xanh cn li sm hm sau khi gi t H N Nhng vic ra i bn rn khin ti qun i mt. Cn phng ca ti bn.


Ti liu tham kho