Ngn Ni Khut Hnh
-- Trn Vhi chun y Nguyn Xun ri tr߶ng v khoa b߾c chn vo bn doanh lin on bit ng qun, to M rp. Nhng tri to chn mui thm n ni cc s quan trc ban u say. G߽ng mt h n. Chun y Nguyn Xun c giao nm trung i 1, ng i ng tin n u ma ma. Lnh bin phng xa tc, khng giu ting c߶i khi trng thy vin chun y nh b, thp ng߶i, trng nh mt nhy cc. L bn giao din ra ngn ngi. Thiu y Vn, trung i tr߷ng c, hi h v thnh ph. Nguyn Xun trn xung hm ch huy. ng bm m߶i ngn tay vo bao ct. Ting c߶i m lnh ch riu.

Ngy u trn tin n, Nguyn Xun bt gp g߽ng mt d hm rng r. Da k nhn qua k h chu mai bng nh da c gi nm mt ch qu lu. Nguyn Xun chm dy, b o trn trn mnh ng ߾t m, cn ma m ht vo tng x nhng vng n߾c ng. Tri ni thch thc tr߾c ca hm.

Trung i nu cm sng trn mui vng. Chun y Xun thanh st v kh v qun s. ng thi hnh ng nguyn tc bi bn hc tr߶ng v khoa. Ton trung i ch c mt trung lin BAR, mt sng ci 60, m߶i bn carabine M-1 v hai AR-15. Nguyn Xun gi v i i than phin. Bn kia my i y Mai vng tc ri ct ߶ng giy. Mi to chn ln men ta qua ng ni nng nc n mc vin chun y ngi thy v nn ma.

V v k lut u tin xy ra sau trn bo. Ni rng cao nguyn l trn ln xung cn c. Bi mn chnh b lp, hai ro km gai gi cun bay, v cc rnh m߽ng ngp n߾c. Nguyn Xun cho gi thng s Chey, trung i ph trnh din.

- Thng s cho khai rnh.

- Nhim v ca trung i l theo di thin nhin, th vt, con ng߶i.

- Nhim v ca thng s l dn lnh i khai rnh!

Nguyn Xun qut. G߽ng mt ng nh nhng qu to Darkto. Thng Chey nm i mt m u xung vc ni. Ъn chiu cc hm chm vn ngp n߾c.

Thng Ngn theo lm cho Xun, cm my, v lnh Vit duy nht. Trung i 1 tp trung lnh thng v Min. Sut tun l, Ngn tt n߾c, nhng mi nn st mc i mt trn bo o xung. Chun y Xun li trong hm ch huy, ng khng b߾c ra khi tng x t lc va chm vi thng Chey. Bui tra thng Ngn hay thy ng nm th ni trn mt n߾c. Bui chiu Nguyn Xun dn mt vo khe h chu mai. ng trng thy tri ni ging u g khng l na mnh b chn sng. Qu ni phi mt d dn nhn vin chun y khiu khch. Nguyn Xun thy r ngn ni theo di, rnh rp chnh ng. m ti Xun sai thng Ngn mc xng y nn st t la canh. ng ng m bn nh la, trng thy nhng qu to M rng lp hm. i lc ng cng trng thy nhng nh in thnh ph xanh nhp nhy gia khong s߽ng m trn bng ti. Mt tim nhy heo ht cnh phi tr߶ng. Chuyn G.M.C i t Pleiku ln Kontoum. B t lnh Darkto. Nhng qu to . Nhng thng phuy to lnh bit ng qun ln v tri gia binh lun hin ra trong gic ng. Nhng Nguyn Xun khng ti no m c khong thi gian tr߾c nhp ng. ng thc gic gia hoang vng, trong ting c rc, tin tt c b i, bin mt.

Tun nng u tin thng Ngn y ng ra khi hm. Nguyn Xun b lo. Ngn ni r nh tm knh soi g߽ng mt ng chai xm, li lm h su. Gn tra tri ni ha cam. Khng phi mu nng, nhng cam sn ca nhng qu cam M to ln d th߶ng. Lnh Min ci trn git d. m Thng sng np nu ru. Chun y Xun leo ln trn tng x nhn bn pha. Ln u tin ng khm ph ngn ni tr߾c mt an dy bch d߽ng, y ht i nguyn trong nhng tm hnh lc nh ng trng thy chp cnh bc bn cu. Chun y Xun sng mt ham m mi: ng cho dng bao ct lp i quan st - b hng gi lc tm bng k th. ng nhn ng nhm nhiu n ni thuc tng hc , bi cy, t nhng tn tr tnh cho cc ߶ng hm ch i vch ni.

Mt sng thng Chey bt ng ln i. Tr߾c khi vin chun y kp phn ng, thng Chey tr xung hm "Thanh Xun" :

- .

Bng ng߶i chy trong ng knh. Nguyn Xun qut thng Ngn:

- Np trung lin!

Tia n vi vch thng. Ting sng di vo ni gi dn xung . iu ma la. Chun y Xun bn cho ti lc thng Chey km c tay.

- Bn na ht n.

G߽ng mt thng Chey ti lm l. Xun cng nhn ra tm bn qu xa, ng gi pho, ch nhn c nhng cu vng tc ca i y Mai. Thng Ngn gc ng ni. Vin chun y bt gp kho mi u m ca thng Chey hi nhch, dy, y ch riu m lnh. Ngn ni a sm sa xung vc. My n thnh chic nn che g khng l. Tin n rc vo cn ma xm tr li.

N߾c bin tng x thnh mt h ao. Thi gian t trong vng n߾c khng tri. Nguyn Xun bt u vit nht k. ng chp ngay trn trn hm, c lc nhng m߶i ngn tay vo sn v m߶i ngn ni ln vch, nhng dy ni k d chi cht. Thng Ngn hay thy ng ln xung y p tai nghe nhp th ca t, hoc ngng nhng sng cy ln qua ro km gai a ti. Bi mn khng chn c ngn ni. Nn st chy cong nh la tt ngm cng vi nhng gic m Nguyn Xun trng rng khi tri ng sng.

Trung i v Darkto sau mt thng ng tin n.


o0o0o0o


Chun y Xun bit n b u tin dp Quc Khnh. To M sai, m kn mt khng mt ht ma, tia nng no c th lt qua k l. B t lnh tin ph߽ng pht kin chin thut mi: La nhng qu to thm, chch thuc chut ri khp rng ni. To tr nhanh n mc lnh khng kp hi. Nguyn Xun v hu c sng st khm ph bn doanh lin on bit ng qun kh ro. Bn ngoi th trn tm t.

L duyt binh cc n v eo giy biu d߽ng. Sau quc ca, thng Chey yu sch Nguyn Xun dn lnh xung xm theo truyn thng trung i mi k ng tin n. Nguyn Xun gin run. ng c km m߶i ngn tay lnh ng trng thy. Ging ni thng Chey m u nh ting rng. m lnh vy quanh i cho ti lc vin chun y khng th thoi thc.

Chun y Xun khng k vi ai ln xung xm u tin. Khng k mi n b u tin ng ngi thy, mi du tht nt con im thoa khp mnh. Khng k hai nm v l lng gia chui ba K Tha kt bng ch ng sc. Ch thng Ngn trng thy ng ra khi nh th tr߾c tin. ng hp tp nh chy. V n tri, d kh ro, ng vn ph poncho che y qun ߾t m.

Trung i 1 tr ra tin n sau trn nh vng ba bin. Chun y Loan, s quan ng kho vi Nguyn Xun t trn, n v cht qu na. i y Mai lng ln tr߾c phng hnh qun, mi hy vng v chin thut "thuc chut" tiu tn.

Bui sng lm xc, trc thng o vng, Nguyn Xun t chn xung mt t chao nh tu m. ng th hn hn. Vt mu ca trn chin vi gi tr߾c t߽i ri. Thng Chey cho ph chiu cc xc lnh tm thy. Ngn ni nhn Nguyn Xun tha mn. ng khng dm vut mt chun y Loan nhp nhy sau mi tia chp bo dng. Nguyn Xun trn xung hm ch huy. Chc chc ngn ni qua k h chu mai xn ti. Vin chun y np sau l chn. Thng Ngn nu cho trn ci mn em n, Nguyn Xun nut cho nh ung la, c hng bng rt. Trc thng dn bi qun cho n git nng cht.

Bin c xy n khi trung y Trang, s quan iu khng lin on xung tin n. Trn nh bom khc lit. Nguyn Xun ng ngi. Phn lc l߾t qua nh ni. T cc bng st, to M i, trn xoe, xoay tt bn tung triu triu. Nguyn Xun trng r np to t߽i l߾t m, yn tnh, khng m thanh, ging tnh mch qua cy rng. L߾i to dang khp tri th bung t ngt nhi sng. Ting ng ca triu qu to v vang trong nn st Nguyn Xun. Vin chun y t xp. Gi thy bao ct, lt np tn, bt mi. ng chi xung ho. Vng km gai cun xon tht cho n lc bt bay tr߾c mt ng. Xun co rm ght nn st. ng nhm mt nhng vn trng thy qu to khng l d dng xoy t tr߾c khi tri ln ci t . Cc mnh to chm rt rng. Nguyn Xun chng kin ngn ni mang g߽ng mt c thiu y Loan trn ngc. ng nghe ting gm ca ni, ting ku ca ng lc con im m cc qun, v ni s hi dn xung bng. Vin chun y ln ln trong h c nhn.

Qua trn nh bom thng Ngn nhn y qun vin chun y ߾t sng lc ng i qua cho go cha kp vo chn d߾i sc nng.

Nhng ngy sau khi trung y Trang tr v lin on, cc tn to ph ni bt u thi hong, mi hi thi bc ln trn nn to gc. Nguyn Xun thay i. Mi sng ng ng trn nc hm ht th, thu vo l phi ci mi thum thm lm ging khin ton trung i phi bt bng c nhn che mi. Rng xc x. Ngn ni hp hi i cht. Nguyn Xun chy b kho khon qua cc ߶ng ho. ng ly cy khu xc to vn v߾ng ngoi ro km gai b vo hm n i lin trn ߶ng lm mc. Nguyn Xun khng n g khc ngoi cc mn to ng ch bin. ng v khp hm chn dung ngn ni l nhng m gh chy m. Xun treo tranh trin lm chin tch. Thng Ngn mi ngy vo hm qut dn rc ri bt gp vin chun y nhai li to kch thch.

- Chin thng trong tm tay.

ng tr ngn ni mo m.

Tin n sang tun l th ba ni nh mt c o. Xc to tm bm chung quanh. Cnh rng v ngn ni chm d߾i rc bin mt. Nguyn Xun tin chin thng. ng tr nn kch ng, qut tho lnh, nm trung i ra khi ro lc sot. Nguyn Xun hung d t ngt khin thng Chey im lng v thng Ngn mi khi bng mc vo hm m rt r. Nguyn Xun cho nm lu n xung cc hang v bn sng ci xung nhng hm ni cha b to lp. Bui sng trung i li d߾i thm to ra mt xc du kch, vin chun y hi h bo co v i i, ng cp my tr߾c khi i y Mai kp vng tc.

Cnh rng hi sinh bt ng sau trn ma cui nm. Nhng git n߾c trng n hoa. Dy ni t߽i tt xanh hc. Nguyn Xun su tp b߾m trong hm. Thng Ngn thy ng dn cc cnh b߾m ln vch. Nhng lc quang, ng ln i quan st nhn hm "Thanh Xun". Hm ni ch su gia t . Ngn ni rm hn. Vin chun y b na ngy theo di s ny chi ca l. Theo di nhng con nhng ha b߾m. Mi t l nh, mi con nhng ha thn kch thch ng trong ng nhm. ng ngm mi mit bng ni thoai thoi, i ni xoi, thung lng phng, cnh rng dy v qu i lng chng thung lng mi ngy mt trn tra. Bui ti Nguyn Xun lng nghe ni kh ng trn tr. m m lnh Min thng ߶ng tht nt, vin chun y ung ba bt. ng t ngt thm ngt, n mc mt cc xc b߾m, c rt mt t bng nhng kh. Ngy trung i v Darkto, Nguyn Xun ra khi tng x, ng cha mt. nh ni sng g߽ng. nh ni mi m t߽i nh khng phi ngn ni ng th߶ng trng thy. Mt chui ba K Tha xanh lp lnh treo ngang ni. Vin chun y say m ngm cho n lc cu vng ng sc tan bin vo gii my cha kh ln d߾i gm nng.


o0o0o0o


Chun y Xun lm tnh ln u tin trn cn gc dn tn ca nh th. ng thi s, nhng kch thch ham mun tt bt. Vin chun y nm ln mnh con im. ng chng hai tay nh ht t. Mi khi th ng߶i n xung ng m nh vn th߶ng lm tr߶ng v khoa. Thng th߶ng n hai trm ng ngng li th, ri li tip tc. Xun lm tnh say m, ng khng ra khi nh th, sut tun vi im. ng lm tnh sut bui sng, sut bui tra, sut bui chiu v c bui ti. M hi ng chy tho, hai bp chn sn, hai bp tay tr nn rn, thn th n. ng khng cn l vin chun y nh b da trng nhy cc. Lm lc Xun thc tp bi tp m li l ca qun tr߶ng v cm thy tho mn. Con im cn chui ba K Tha ku nhng ting Min tc tiu. i y Mai phi cho lnh gi ng tr ra tin n.

Thng Ngn cht trong hm ni "Thanh Xun". Mt thng sau Nguyn Xun hy cn nghe n gi ng sut m. Thng Ngn rn gia rng. Ging trong tro, ku la, lc khc, khi ai on, khi k l v gi tn Nguyn Xun. Vin chun y la lnh khi n, rng ni hoang vu, xc thng Ngn bin mt. Ma ni lnh lo, m kn bng, chun y Xun run ry v hm. Bui chiu thng Ngn vo hm "Thanh Xun" tm b߾m p mn, du kch buc nh ba rng. Thng Chey khng cho Nguyn Xun dn lnh ri n. Sut m thng Ngn rn. Sut m thng Chey tn ca. Nguyn Xun ni in. Tin n vy chnh ng. Bi mn nh h߾ng chc n. Ro km gai ta. Lu n tri sng. i mt thng Chey sc nhn. Nguyn Xun pht cung trong tng x. ng v g߽ng mt thng Ngn lc sng. V i mt c thiu y Loan lc cht. V nhng qu to, nhng dy bao ct chng cht v ngn ni. Nguyn Xun ung xng phun la. ng kh la ra ngoi k h chu mai t rng. m chy lan khp trin ni. La nhy ma. Ъn sng g߽ng mt k nhn Nguyn Xun xanh nht.

a con gi cn ba K Tha ku au. Nguyn Xun lt n nm xp. ng lm tnh hung bo. Con im khng ngt la. Nguyn Xun hung hn. ng trng thy mng lng ngm ca m lnh Min, trng thy g߽ng mt thng Ngn rn.

Tiu on phng ra cuc hnh qun ln. Bn i i qun ni. i y Mai qut tho b ch huy. m lnh tan vo c tranh. Nguyn Xun theo du vt thng Chey. Cnh rng an l߾i. Nhng giy my bung t pha. Rng gai ca o trn rch b߽m. Ngn ni chy theo b߾c chn Nguyn Xun dm trn t. ng tra n. Bng thng Chey r, mt, ri li hin chn ni. Gc mai rng vng hoe. Nguyn Xun vi n. ng bn ti tp gia lng o cho n lc nhn ra va cht gc mai. Thng Chey bin vo hm "Thanh Xun". S߶n ni san st. Nguyn Xun chy gia hai vch ni x y. ng trng thy g߽ng mt g khng l sau k l. Mt sng mi gy, chic cm th, bng thng Chey bng bng. Ni ln, rng chy. Ni i chuyn ng tri nhng gc i d߽ng bm giy Nguyn Xun. ng pht quang bng lu n ln tinh. Ngn ni ku r. Ting n m pht la. Nguyn Xun nghe ting chn thng Chey vang di, ting ca trc thng qun, ting nhng qu to M bn ta xung rng rt chung quanh. Xun cm gic ng khng th cht, bt t. ng phng nhp nhng nh con bo. Hai bp i Xun do dai k l, ng tung mnh qua nhng m t, thot trn mt phin , thu mnh cnh gc cy, tr߶n qua nhng r rng. nh mt ngn ni r dn dn. Mt lc Nguyn Xun ng bn h thng Chey, ng n gn nhn ra xc hong. Dc ni thng. Nguyn Xun tro. ng ko c bm bn t߾i lc khng cn thy vch ni tr߾c mt. Dy ni gm, nhng nhnh d߽ng gy. Khi tan, Nguyn Xun cht nhn ra nh ni bin mt, chung quanh trng tri ch c nhng m my tri v thung lng bt ngt.

C thiu y Nguyn Xun cht trong trn nh.

Kt

Ngn ni qua ma kh chy ht n߾c trng trong. Tin n tr li ma l ngy chun y Th H߽ng, tt nghip lin tr߶ng v khoa v nhn trung i 1. Vin chun y mi, tr, trng nhy cc.


Ti Liu Tham Kho :

Courtesy Ch Phm Chi Lan