Truyn Cho Nhng Tnh Nhn
-- Nh Ca


a dng xe trܧc cng nh bc, Dim bm chung inh i. Ch B T chy ra, va cܩi va vi ci gi my: V y Dim, v cng. Dim lc u quy quy: Thi Nj em v, sng mng mt em sang mng tui hai bc, cc anh cc ch. Em v, nh em hm ni cng cng ba mi m ch. Ch B T nhn chm chm vo bn tay ca Dim ang cm cht chic ghi ng xe p: A, con ni kh qu h, eo nhn ri ta. Ra ging cܧi h ? Dim ci u e thn: D -- Mi tao i ph du nghe. -- D, mi ch ch. -- A, con ny eo nhn khng s ti bn cܩi h ? -- Anh Phan biu em eo. Ch B T cܩi ngt: -- Kh, khi m cܧi xong mi eo, eo ra ti n ni d cht. Mi i ly chng cn hc khng ? Dim bun bun: Khng bit na ch, ba anh Phan ni em c i hc. -- Hc con kh, m hc. Dim lt ci nn Ƕi ln u: Thi em v ch, m Ǯi. Hm ni nh cng cng.

Dim xoay ghi ng, cua vng ra sn ri leo ln. Dim sa li hai vt o di, vt sau git vo si dy thun ni ci bt ba ga, vt trܧc ph trn hai i. Theo thi quen, Dim ngng u ln ht cho ht tc ra Ǣng sau, ri p xe, i thong th. Dim phi vt v lm mi lch xe qua khi ܮc con ܩng Trn Hng o dc theo vܩn hoa Nguyn Hong, pha gn cu l ch ho Dim nhn ch thy nhng cnh hoa mai vng gi cao ln khi u ngܩi. Dim p xe qua cu Trng Tin, i r ng bu in, ri p qua vi con ܩng nh, ljn hng ot. Dim bit chc th no i trn con ܩng ny, gi ny cng gp Phan. Con ܩng hng ot ny vng nht v cng p nht. Dim khng th no qun ܮc nhng bui tri chng vng. Phan v nng, hai ngܩi hai chic xe p, p song song va i va ni chuyn. Dim cng khng qun ܮc v ht hong vng v ca c hai a khi dang hai ghi ng xe ra cho xa nhau, mt a p chm mt t, mt a p nhanh ln, khi c ngܩi t Ǣng xa i ngܮc chiu ti. V lch s mi tnh ca hai a cng y di tch trn con ܩng ngn ny. Hnh nh hm Dim i xe p, cng trn con ܩng ny, chic sn xe b st ra. Dim dng xe ln loay hoay sa mi m khng ܮc. May nh Phan gn , v pht lm quen khng my kh khn. Na gi sau, Dim ln xe i v, tri chiu, nhng ngn in ܩng bt. Phan p xe i h tng Ǣng sau. Khi ti gn nh Dim chm li mt cht, quay mt li giu trong nn: Cm n anh, Dim v nh. V Dim p xe r vo ng ch tu. V sau, nghe Phan ni li l Phan bt u yu Dim ngay bui ti hm , khi hai vt o trng cng chic xe p ghi ng ch U khut sau hai dy ch tu xanh, ct bng phng.

Ngang qua nh Phan, Dim khng dm nhn vo nhng nng bit Phan s trng thy nng. Mt lt Dim nghe ting xe p lch cch Ǣng sau, ri ti st bn. Dim ci mt, chic nn che kn ch cha hai m tc bung xa pha trܧc vai. Nhng Dim Ǯi ch, hai m nng nng bng.

-- Dim.
-- D.
-- Em i m v ?
-- Em i sang nh bc a tri cy cng. M sai em i.
-- Ch em i m ?
-- Em v nh.

Cu chuyn tht nht nho, nhng Dim thy qu quen thuc, nng on trܧc nhng cu hi ca Phan. Ln no cng chng cu hi, ri hai a a nhau trn on ܩng t hng ot, ngho qua ܩng Nguyn Hu, i ngang qua Ty Cng Chnh ri v ܩng Trn Thc Nhn. Nhng ln ny th khng, Phan ni tip:

-- Anh a Dim ti vܩn bng Bn Ng thi nghe, ln cu v ti lm. Hm ni anh cng ba mi.
-- Em cng cng ba mi.
-- Sng mng hai anh sang h. Mng mt anh v Trui, ng ni dܧi n.
-- D.

Phan nhn thy ngn tay ca Dim ang bu trn ghi ng:

-- Dim.
-- D.
-- Dim eo nhn ?

Dim lic nhn Phan ri hy mt ci:

-- eo d m.

Phan cܩi, mt hi ci xung

-- , mai anh eo lun h.
-- D m, bt chܧc ngܩi ta chi l ra.
-- D chi m d.
-- D qu, anh i x ra, ri gp ai...

Phan va b ghi ng quo ra v ni nh:

-- K h, mnh sp cܧi ri m...

Dim a tay trt nn ra Ǣng sau, nng nhn con ܩng hng ot sp nhp vo con ܩng thng Nguyn Hu:

-- M ni khi m cܧi hn hay.
-- Chn my b gi.
-- Anh khng thy , khi m anh ti m cng bt em i rt nܧc, sai gi em lng xng. , hay ba ni anh ln nh em n cng ba mi.
-- Khng ܮc, ng rp chi cht. Hm ni ly bn th. Dܧi ch anh cng bui tra, nh anh cng ti.
-- Mt h.
-- .

Bn tay Phan th ghi ng, a sang chp tay Dim. Dim Nj yn nhng lc u quy quy:

-- Anh lm ra t cht. D cht.

Ngn tay Phan vut trn ngn tay eo nhn ca Dim:

-- Em h ?
-- D chi anh.
-- Thng anh khng ?
-- Thng anh hoi. Khi m ci nhn ny ri khi tay em th em cht.
-- Ch khng phi em tho ra, em vt dܧi sng Hng hay ling trn ni Ng ?
-- Mn chi c.
-- Em h ?
-- Chi anh.
-- Ni thit nghe !
-- Anh d m. Cn c my ngy m lo chi cho mt.
-- Bit rng m noi. Khi sng anh ti m em noi cho cܧi thng Ging Nj anh cn i Th c. Cn cha y mܩi ngy.
-- Em cha ni chi cho ti bn em bit ht. Ti bn noi em b mt qun s.
-- u nm em vi anh i thm ti n, ni cho ti n bit.

Dim lc mnh cnh tay:

-- Anh, gn ti cu, anh v i.
-- Em s ti khng ?
-- Khng, khong ܩng ni sng ri, qua khi cu, i ln dc mt t, c ng cnh st gc ni cu anh t.
-- Anh v h.
-- D, anh v.

Dim tr li xong ci u i thng. Hng ch tu lp l Ǣng xa, ni ct in. Khi Dim re vo nh, ngn in ܩng cng va bt ln. M nng ang gi u trܧc hin. Dim dng xe dܧi gc cy kh. M nng ngng ln:

-- a cng cho bc cha, Dim.
-- D ri.
-- Con thay o, i gi u b kt n. M c Nj sn phn cho con. Ra vܩn hi tri chanh m gi cho trn tc. con i, con lau li cho m c sp g nghe. Ti ni rnh nh t sc chi.

Dim va i vo nh nghe ting m vng theo:

-- Cht xu na con dn bc By mang xch l ti bc Th n ng ni v. Ra sau h m gi qua cng ܮc, ng i ra ng chi cho xa con h.

Dim i vo phng, thay qun o ri nm dui ra giܩng. Cht na hy i hi chanh, i gi u. Dim nhn bnh bng nh cm my bng tܩng vi ca Phan mang sang cho hi sng. My a tܩng vi mu hng sng lng, nhng lng Dim cht vui cht bun. Nng ngh ti nhng ma xun c, nhng ma xun c khc hn xun ny. Nm nay Dim khng thy n nc n xun nh mi hm, m Dim thy mnh bt u ln, bt u thay ǰi. Thay ǰi c mt on ǩi c. i ly chng, ly chng i vi Dim nh bܧc vo mt on ǩi di lm v y xa l, b ng. vi mt ngܩi cho ti gi, ti cht, d l ngܩi yu, Dim cng thy trong lng si Ƕng bao lo s, nghi ng. D vng ca Dim yn lng qu, hin ti, Dim khng mt im nh phn nn, cn tng lai na. Dim nh mt a b con ang ng trܧc mt ngi nh qu ln v hiu ܮc rng khng bao gi mnh khm ph ht ni n. Dim nhn ngn tay eo nhn ca mnh, nng a ln mi, ch ch cnh nhn ln ln da mi mm mt. Thi th cng xong, mt ܧc mng bnh thܩng, c th, ta s sung sܧng. Dim cn cht ngn tay eo nhn: Anh Phan, rng em c sc my cng khng ct ni ngn tay eo nhn.

Dim m ci rng nh, ngm ngha chic o phin trng nn. Chic o ny Dim s mc Nj tip Phan vo ngy mng hai. Phan s hi: Ai may o . Dim s sung sܧng m cho Phan bit l chnh nng ct v may ly. Em s l mt b ni tr gii.

Chc chn m, khng tin th thi. Dim mm cܩi mt mnh.

Sau , Dim nh l mnh phi ra vܩn hi chanh gi u, nhn tin Dim s gi lun bc By. Dim va i va nhy ra vܩn. Chic o trng vi phin nn cn lung linh trong tr tܪng tܮng ca nng. Hnh nh Dim ang trong cng o cnh trng thu hoa hng trn ngc v mi tc chy di. Nhng ka, lm g c cnh hoa hng ta nh tri tim thu trn ngc? Dim bt cܩi: Thu nh vy cng p, nhng chic o khng thu. Mu khng hp vi s thch ca nng. Nng coi mu nh s bt trc, s hung bo. Bi th, Dim thch i ly chng hn l i hc ngh c m. Ti bn Dim np n xin hc nghnh ny gn ht.

Cy chanh hin ra trܧc mt Dim. Dim ch cn nhn ln, ch cn vi mt cnh v xung, tha h m nng la chn. Hnh phc ca nng cng gin d qu, mi lc NJu nh va vn trong tm tay ca nng. Dim ngh m nay, sau khi ngi chu ra coi c nh nh t sc, Dim s nm ln ni ci sp g, trܧc khi ng, nng s n ht nhng cnh hoa tܩng vi cui nm ca Phan gi tng.


Anh Phan,

Ra l anh kt dܧi Trui khng ln ܮc ri. Anh i, em cng kit lc. Em ngi vit th cho anh lc ang sng trong mt cn hm ht sc cht. Mt ci hm ni, lm st gc nh vi mܩi bn mng ngܩi. Ngy no cng chng ting Ƕng, chng ni kinh hong. T m mng mt rng ngy mng hai, c nh b mc kt khng cn tn c vo u ܮc na. Em vit th ny cho anh l ngy mܩi bn, v gia nh em chu sng mܩi ba ngy trong chic hm nh hp ny. Xung quanh, Thch bn em trng n cht, xc lp vi v ngoi vܩn. Ngay trong nh mnh, phng bn cnh cng c mt gia nh hng xm xin lm hm, mang sang hai ngܩi b thng, m no h cng la ht khc lc gh qu. My ngy u, my anh ngoi n cn cho thuc bng b, my ngy nay h b liu ri. Chc my ngܩi cht qu anh i, m h cht l thnh ma trong nh mnh ri.

Em c b bt i khing n v ch ngܩi b thng bng xe ba bnh ln pha Ty Thin my ln, ln no i cng s mun cht gic v nhng qu bom dܧi Ph Bi cu ln. Nhng ngܩi i vi em cht nhiu lm. Em i khing n ܮc nm hm, khing ngܩi b thng ܮc hai hm th khip qu ngt xu my ln. Em theo my ngܩi trn v li b nn kim sot. H ti tn nh. M phi xoa ngh ln mt em, v vo mt em cho sng hp Nj xng bnh cho h khi bt i. M em mun bnh tht, em bnh v lo s, v bun phin, v thng cm. M ri nܧc mt rng khi a bn tay tt vo mt em cho sng v. Em cng khng cm ܮc git l khi nhn thy anh Vn trn trn trn nh mܩi my hm, khi n khi nhn, s ti cht ing ngܩi v nhng tri mt-ch ri NJu NJu di t tung trn mit bn Ng, T m.

My hm nay th n i bc bn qu lm. Em nm p mnh st t, c b di ngܩi ln v t ai nh ca rung chuyn, ngc em c h nh v vn bn trong nhng l em khng thy au ǧn v tt th. Em vn th ܮc nhng hi th nng n, em vn nhai ܮc bt cm nu vi v, i khi cha kp n vt bt cm, nm st xung mt hm, hoc m cng ly nhau, v khi dt ting n, thy mt mnh ht n om m, ngt vo da tht thy au, em mi bit rng mnh cn sng. Anh Phan, chc em cht khng gp anh. Chc cht qu anh i, sng vn bn nh ma trn u nhng ngܩi ch Ǯi. Nhng anh i, trong nhng pht kinh hong nh th ny, trong nhng pht nm ch mt qu bom canh ng ri trng ming hm i lc em vn cn y t tܪng lng mn. Em nh anh hn, nao nc hn, v thy mi tnh mnh tr nn quan trng hn. Em nh bui chiu cui nm i vi anh trn con ܩng hng ot. Th mng qu, p qu phi khng anh ? V em th tht g vi anh, anh cn nh khng ? Anh i nu em cht, anh tm cho ܮc xc em, nhn ngn tay em eo nhn nh. Nhng em s cht qu, em cht i ri anh s cn ai Nj thng, cn ai Nj cܧi lm v... m anh ly ngܩi khc em ghen, em cht khng nhm mt. Con gi Hu ghen d s lm, ghen cay nh t. Anh i, t y mt vܩn m ba n no em cng thm ti rt nܧc ming. Em mun ܮc n tri t trܧc khi cht Nj thnh mt con ma ghen kinh khng, em ni by qu ri. Li bt u bn anh. Lm sao a cm ln cho anh Vn, lm sao cho anh y trn i ܮc. Ngn n cy ǥt trong hm li sp ht. Phi tit kim, thi em tt. Nm xung khong ti em s nh anh, nh anh nh in Nj ri c cht m nay cn tܪng tܮng ra anh, anh nghe. Ngn n li qu ri, ch em vit khng bit ang ln dc Nam Giao hay xung dc bn Ng...

Anh Phan,

Tai nn xy ra ri. Sng hm nay ch T ra khi ming hm tht sm Nj a vt cm ln trn nh cho anh Vn, s lt na my ng vo kim sot, ch va ra khi ming hm th b mnh bom chm. Mu ra nhiu qu. Em phi x chic o di mi Nj bng b cho ch. By gi ch ang nm lm ni chn em y ny. Cn anh Vn, anh y cht. Anh Phan, anh Vn khg^ b bom khng b n, anh i l v ri t trn trn nh xung, cht lin ti ch. Xc anh Vn ang nm ni chic sp g ca ng ni, nm chung vi ng ni em cn sng. M khc lc xin my anh ngoi n ra vܩn chn tm anh Vn nhng h ni ra ngoi my bay thy o t ri bn xung. Tra nay my ng h li rt ln pha trn na ri. M ni c th trn ܮc. Nhng trܧc khi trn i tn c, Phi tm cch chn anh Vn . Cch tt nht l ǥt anh Vn trong hm ny, khi v hy hay. Nhng li gp chuyn phin phc khc l ch T v ng n Ch T b thng, kh khing i, ng ni th nht nh nh. C nh khc mi, ng vn khng ǰi . Ch ni th cht nh, v nn n c nh nn tm cch trn i.

Anh i, gia nh em sao th thm th ny. Khng, u phi ch gia nh em. Nh ch By xch l cht ht, c mt ci hm sp xung. a chu bn chy sang cho hay vy. Ngoi ܩng cn nhng xc ngܩi cha chn. Ch Th cho bit l by gi ch c hai li i, mt l xung cu bn Ng, ri bng v bn kia sng, nghe ni c M, mt l i ngܮc ln Ty Thin. Nhng ln Ty Thin th gp h cng khng sng ܮc. B Minh, anh V, anh Cao, bc Hch b h bt theo ln Ty Thin ht ri. Nh mnh c anh Vn cht. Cn b gi, con nt. C em th h cha bt i, v vy m ni phi trn. m qua h em my cu sinh vin vo x ti sau vܩn nh. Em nghe thy ting sng bn, ting ngܩi ht, h vo nh xin chiu, chiu ht ri. Em nghe h o sau vܩn. H lp t, ri h ko nhau i. i bc vn cu ln NJu NJu. M ni ljn chiu ti, khi bt ting i bc, s tm cch trn ra khi nh. y th th no cng cht. Nhng ng ni th s cht ܩng. Em khng chu kin ng ni. Th mnh c i tm li thot cn hn nh chu cht. Pha dܧi dc cu ngܩi ta i cng nhiu, cht cng nhiu, bui sng khi khc anh Vn, em nhn ra ca ng thy mt b m ang nht mt a nh vo bi ch tu trܧc cng ri va khc va chy. Em cha kp la th phi vo hm v nhng ting n gn qu, con Mo c ra coi, hn ni thng nh cht ri, ang b kin bu y ngܩi, c con ch Mc ang rnh rp vo n tht. L ch i qu, chng c xng vo nh. Trn sp ca ng ni c mt ng gch tht ln. ng ly nm Nj canh xc anh Vn. T sng ljn gi, ng ni va khc va džc kinh, i khi ng chi bi lung tung. C mt tri n rt gia sn, mnh bay y sn nh m ch ng nm vn yn lnh, ng ni n s ng ri, ng ch s by ch i.

Anh i ! chc em cht, gia nh em cht ht. Em khc rng y, em khc mun ngt khi ngh rng, khi yn, anh s ti tm em ni ny, anh s khng thy xc em u na. Tay em nm trong bng con ch ny, mt em trong bng con ch khc. Anh i, em ti tnh chi m khng ܮc mt nm m. Anh Vn em, ng ni em... Em thm cng gi, thm ܮc ngܩi ta cng gi qu. By gi em mi hiu ti sao mi nh NJu cng chiu ba mi, ti sao c trm hng, c c hn, c c qu.

Anh Phan, em va nghe c nh bn su gi chiu nay s trn i vng khc, ng ni li, ch T li, xc anh Vn ǥt trong hm, m em vi t, vi Ty, vi Bng s trn i. Mo i theo. Bc Chc li canh chng ng ni v ra vt thng cho ch T. ng ni, ch T s vo hm nm chung vi anh Vn Nj khi ui ch. Em s ǥt l th ny dܧi chic sp g, chic sp g lt na y s ܮc em ti k trܧc ming hm. Nu em cht, m s ch cho anh thy l th ny. Em ngh l m s sng, c em cng phi sng. Chic nhn my ngy nay lng lo, nhng em vn eo, coi nh mt th ba may mn. Anh i, anh ang Trui hay u. Em lo s qu... Chiu ti em s i, cha bit l tm thy s sng hay s cht.

n hm nay n cy ht, thc phm ch cho hai ngܩi n trong mܩi lm hm. Cu mong s yn sm hn. Nghe ni M chim ܮc Cng-chnh, pha ha ngn. Anh c v ljn cha ?

Em n ht nhng bng hoa tܩng vi ca anh m ba mi Tt, thuc trܩng sinh, thuc tnh yu. Anh i, em phi sa son Nj i, l th ny xin gi li dܧi sp g...


T trܩng Kiu-mu, Phan my ln kim cch i ln mn bn Ng, nhng my ngy nay, sng nh sng ln n ran v mit . Phan i ln ܮc ti b sng, ngܩi M ui Phan tr lui li, Phan ng dc ܩng n mi ngܩi tn c i qua, hi thm tin tc, nhng chng cng khng nhn ܮc mt tin tc no. Cho ti khi gp ܮc mt ngܩi t bn Ng chy v lnh nn Tn-lng, Phan ljn hi tin tc, ܮc bit gia nh Dim mt na cn mc kt li, mt na trn theo ܩng ry v An Cu, nhng ti na ܩng th Dim b mt tri bom ri trng, c thn th Dim bay kt vo mt bi cy. Ch nghe chng Phan bm mt khc a, chng khng cn sc hi thm thm gia nh Dim na. Mܩi my ngy sau, khi Bn Ng dp xong, Phan l ngܩi trܧc nht i dc theo ܩng ry xe ha v Bn Ng. Dc ܩng, Phan nhn ra xc Dim. Dim ch cn li u tc, chic mt bm dp, c ngܩi snh thi, nng kt vo gia bi cy, v nhng dng nܧc vng chy xung. Cnh o phin trng ca Dim rch nt, nhng ni ngc o, hai ch P D lng nhau thu bng ch trng vn cha b mc, v nh Phan nhn ra xc Dim. Dim mt mt cnh tay, v ni bn tay cn li, Phan khng nhn thy ngn eo nhn u ht. Ngn tay eo nhn ca Dim b ct la. Phan tm cng khp khng thy vt tch t tay v chic nhn na.

Khi em xc Dim v tm lim, mi ngܩi pht gic ngn tay eo nhn ca nng nm gn trong m rut by nhy, khng ai hiu ti sao, v chic nhn cng khng tm thy.

Chn ct Dim xong, Phan i tm m Dim, b ang nm ti mt bnh vin ca M. Phan tm ti ngi nh c ca Dim, ng ni nng cht, ch T cng cht, xc ca Vn, ca ng ni, ca ch T b ch chui vo gm nt, ngܩi mt tay, ngܩi mt chn. Khi d ci gp s ra Nj li nhng xc cht, Phan tm thy bc th ca Dim.

Chic xe ca Dim vn cn nguyn, dng mt gc tܩng cha b sp. Phan dt chic xe p ra khi nh, chng dt i b ch khng ngi ln p.

Cn nh ca Phan ch b thng my l n. Nhng ngy sau , bn b ca Dim cn sng st, chiu i ngang qua con ܩng hng ot thy Phan ngi trn chic xe p, dt theo mt chic xe p, v bn ghi ng chic xe khng ngܩi, lng lng ct mt chic nhn vng. Bn b khng ai dm hi thm, dm an i, v Phan khng bao gi tr li, khng bao gi ng li nghe ai nhc ti tn Dim.

Con ܩng hng ot ljn by gi vn cn p, v chiu chiu vn cn nhng i tnh nhn song song p xe i trn . Bng dng ca Dim cng nh nhng ng gch vn, nhng du bom n li dn trong tr nh bn b. Ngܩi ta bt u quen dn vi cnh Phan va i va dt thm mt chic xe p bn cnh. Khng ai cn th gi nhc ti mi tnh ca h.
Ti liu tham kho

Courtesy LIF