Ti i Hc
-- Thanh Tnh


ng nm c vo cui thu, l ngoi ߶ng rng nhiu v trn khng c nhng m my bng bc, lng ti li nao nc nhng k nim hoang mang ca bui tu tr߶ng.

Ti khng th no qun c nhng cm gic trong sng y ny n trong lng ti nh my cnh hoa t߽i mm c߶i gia bu tri quang ng.

Nhng t߷ng y ti cha ln no ghi ln giy, v hi y ti khng bit ghi v ngy nay ti khng nh ht. Nhng m i ln thy my em nh rt r np d߾i nn m ln u tin n tr߶ng, lng ti li tng bng rn r.

Bui sng mai hm y, mt bui mai y s߽ng thu v gi lnh. M ti u ym nm tay ti dn i trn con ߶ng lng di v hp. Con ߶ng ny ti quen i li lm ln, nhng ln ny t nhin ti thy l. Cnh vt chung quanh ti u thay i, v chnh lng ti ang c s thay i ln: Hm nay ti i hc.

Ti khng li qua sng th diu nh thng Qu v khng ra ng n h nh thng Sn na.

Trong chic o vi d en di ti cm thy mnh trang trng v ng n.

Dc ߶ng ti thy my cu nh trc bng ti, o qun t߽m tt, nh nhnh gi tn nhau hay trao sch v cho nhau xem m ti thm. Hai quyn v mi ang trn tay ti bt u thy nng. Ti bm tay gh tht cht, nhng mt quyn v cng ch ra v chnh u chi xung t. Ti xc ln v nm li cn thn. My cu i tr߾c o sch v thit nhiu li km c bt th߾c na. Nhng my cu khng l v kh khn g ht.

Ti mun th sc mnh nn nhn m ti:

- M a bt th߾c cho con cm.

M ti ci u nhn ti vi cp mt tht u ym:

- Thi m nm cng c.

Ti c ngay ci kin va non nt va ngy th ny: chc ch ng߶i tho mi cm ni bt th߾c.

ngh thong qua trong tr ti nh nhng nh mt ln my l߾t ngang trn ngn ni.

Tr߾c sn tr߶ng lng M L y c c ng߶i. Ng߶i no o qun cng sch s, g߽ng mt cng vui t߽i v sng sa.

Tr߾c my hm, lc i ngang lng Ha An by chim quyn vi thng Minh, ti c gh tr߶ng mt ln.

Ln y tr߶ng i vi ti l mt ni xa l. Ti i chung quanh cc lp nhn qua ca knh my bn treo trn t߶ng. Ti khng c cm t߷ng g khc l nh tr߶ng cao ro sch s hn cc nh trong lng.

Nhng ln ny li khc. Tr߾c mt ti, tr߶ng M L va xinh xn va oai nghim nh ci nh Ha p. Sn n rng, mnh n cao hn nhng bui tra h y vng lng. Lng ti m ra lo s vn v.

Cng nh ti, my cu hc tr mi b ng ng np bn ng߶i thn, ch dm nhn mt na hay dm i tng b߾c nh. H nh con chim con ng trn b t, nhn qung tri rng mun bay, nhng cn ngp ngng e s. H thm vng v ߾c ao thm c nh nhng hc tr c, bit lp, bit thy khi phi rt r trong cnh l.

Sau mt hi trng thc vang di c lng ti, my ng߶i hc tr c n sp hng d߾i hin ri i vo lp. Chung quanh nhng cu b vng v lng tng nh ti c. Cc cu khng i. Cc cu ch theo sc mnh ko du cc cu ti tr߾c. Ni cc cu khng ng li cng ng hn na. V hai chn cc cu c dnh dng mi. Ht co ln mt chn, cc cu li dui mnh nh mt qu banh t߷ng tng. Chnh lc ny ton thn cc cu cng ang run run theo nhp b߾c rn rng trong cc lp.

ng c tr߶ng M L cho gi my cu hc tr mi ng ln tr߾c lp ba. Tr߶ng lng nh nn khng c phng ring ca ng c. Trong lc ng c tn tng ng߶i, ti cm thy nh qu tim ti ngng p. Ti qun c m ti ang ng sau ti. Nghe gi n tn, ti t nhin git mnh v lng tng. Sau khi c xong my m߽i tn vit sn trn mnh giy ln, ng c nhn chng ti ni s:

- Th l cc em vo lp nm. Cc em phi c gng hc thy m c vui lng, v thy dy chng em c sung s߾ng. Cc em nghe cha ? (Cc em u nghe nhng khng em no dm tr li. Cng may c ting d rang ca ph huynh p li.)

ng c nhn chng ti vi cp mt hin t v cm ng. My cu hc tr lp ba cng ua nhau quay u nhn ra. V ngoi ߶ng cng c my ng߶i ng dng li nhn vo. Trong nhng pht giy ny chng ti c ng߶i ta ngm nhn nhiu hn ht. V vy lng tng chng ti cng lng tng hn.

ng c ly cp knh trng xung ri ni:

- Thi, cc em ng y sp hng vo lp hc.

Ti cm thy sau lng ti c mt bn tay du dng y ti ti tr߾c. Nhng ng߶i ti lc y t nhin thy nng n mt cch l. Khng gi c cho o hay cng tay ca ng߶i thn, vi ba cu t t b߾c ln ng d߾i hin lp. Cc cu lng lo nhn ra sn, ni m nhng ng߶i thn ang nhn cc cu vi cp mt lu luyn. Mt cu ng u m mt khc. Ti bt gic quay lng li ri di u vo lng m ti nc n khc theo. Ti nghe sau lng ti, trong m hc tr mi, vi ting tht tht ang ngp ngng trong c. Mt bn tay quen nh vut mi tc ti.

ng c nhn ni ch chng ti.

- Cc em ng khc. Tra ny cc em c v nh c m. V ngy mai cc em li c ngh c ngy na.

Sau khi thy hai m߽i tm cu hc tr sp hng u n d߾i hin tr߶ng, ng c lin ra du cho chng ti vo lp nm. Mt thy tr tui, g߽ng mt hin t, ang n chng ti vo ca lp. Trong thi th u ti cha bao gi xa m ti nh ln ny. Ti cng ly lm l v c nhng hm i chi sut c ngy vi chng bn ng lng l X, lng ti vn khng cm thy xa nh hay xa m ti cht no ht.

Mt mi h߽ng l xng ln trong lp. Trng hnh g treo trn t߶ng ti cng thy l v hay hay. Ti nhn bn gh ch ti ngi rt cn thn ri t nhin nhn l vt ring ca mnh. Ti nhn ng߶i bn t hon ngi bn ti, mt ng߶i bn ti cha h bit, nhng lng ti vn khng cm thy s xa l cht no. S quyn luyn y t nhin v bt ng qu n ti cng khng dm tin l c tht.

Mt con chim con ling n ng trn b ca s, ht my ting rt r ri v cnh bay cao.

Ti a mt thm thung nhn theo cnh chim. Mt k nim c i by chim gia cnh ng la bay trn b sng Vim sng li y dy trong tr ti.

Nhng nhng ting phn ca thy ti gch mnh trn bng en a ti v cnh tht.

Ti vng tay ln bn chm ch nhn thy vit v lm bm c:

Bi tp vit : Ti i hc !

Courtesy NKD