Ti i Hc
-- Thanh Tnh


ng nm c vo cui thu, l ngoi ܩng rng nhiu v trn khng c nhng m my bng bc, lng ti li nao nc nhng k nim hoang mang ca bui tu trܩng.

Ti khng th no qun ܮc nhng cm gic trong sng y ny n trong lng ti nh my cnh hoa ti mm cܩi gia bu tri quang ng.

Nhng tܪng y ti cha ln no ghi ln giy, v hi y ti khng bit ghi v ngy nay ti khng nh ht. Nhng m i ln thy my em nh rt r np dܧi nn m ln u tin ljn trܩng, lng ti li tng bng rn r.

Bui sng mai hm y, mt bui mai y sng thu v gi lnh. M ti u ym nm tay ti dn i trn con ܩng lng di v hp. Con ܩng ny ti quen i li lm ln, nhng ln ny t nhin ti thy l. Cnh vt chung quanh ti NJu thay ǰi, v chnh lng ti ang c s thay ǰi ln: Hm nay ti i hc.

Ti khng li qua sng th diu nh thng Qu v khng ra ng n h nh thng Sn na.

Trong chic o vi d en di ti cm thy mnh trang trng v ng ǡn.

Dc ܩng ti thy my cu nh trc bng ti, o qun tm tt, nh nhnh gi tn nhau hay trao sch v cho nhau xem m ti thm. Hai quyn v mi ang trn tay ti bt u thy nng. Ti bm tay gh tht cht, nhng mt quyn v cng ch ra v chnh u chi xung t. Ti xc ln v nm li cn thn. My cu i trܧc o sch v thit nhiu li km c bt thܧc na. Nhng my cu khng Nj l v kh khn g ht.

Ti mun th sc mnh nn nhn m ti:

- M a bt thܧc cho con cm.

M ti ci u nhn ti vi cp mt tht u ym:

- Thi Nj m nm cng ܮc.

Ti c ngay ci kin va non nt va ngy th ny: chc ch ngܩi tho mi cm ni bt thܧc.

ngh thong qua trong tr ti nh nhng nh mt ln my lܧt ngang trn ngn ni.

Trܧc sn trܩng lng M L y ǥc c ngܩi. Ngܩi no o qun cng sch s, gng mt cng vui ti v sng sa.

Trܧc my hm, lc i ngang lng Ha An by chim quyn vi thng Minh, ti c gh trܩng mt ln.

Ln y trܩng i vi ti l mt ni xa l. Ti i chung quanh cc lp Nj nhn qua ca knh my bn treo trn tܩng. Ti khng c cm tܪng g khc l nh trܩng cao ro sch s hn cc nh trong lng.

Nhng ln ny li khc. Trܧc mt ti, trܩng M L va xinh xn va oai nghim nh ci nh Ha p. Sn n rng, mnh n cao hn nhng bui tra h y vng lng. Lng ti m ra lo s vn v.

Cng nh ti, my cu hc tr mi b ng ng np bn ngܩi thn, ch dm nhn mt na hay dm i tng bܧc nh. H nh con chim con ng trn b t, nhn qung tri rng mun bay, nhng cn ngp ngng e s. H thm vng v ܧc ao thm ܮc nh nhng hc tr c, bit lp, bit thy Nj khi phi rt r trong cnh l.

Sau mt hi trng thc vang di c lng ti, my ngܩi hc tr c ljn sp hng dܧi hin ri i vo lp. Chung quanh nhng cu b vng v lng tng nh ti c. Cc cu khng i. Cc cu ch theo sc mnh ko du cc cu ti trܧc. Ni cc cu khng ng li cng ng hn na. V hai chn cc cu c dnh dng mi. Ht co ln mt chn, cc cu li dui mnh nh mt qu banh tܪng tܮng. Chnh lc ny ton thn cc cu cng ang run run theo nhp bܧc rn rng trong cc lp.

ng c trܩng M L cho gi my cu hc tr mi ng ln trܧc lp ba. Trܩng lng nh nn khng c phng ring ca ng c. Trong lc ng džc tn tng ngܩi, ti cm thy nh qu tim ti ngng p. Ti qun c m ti ang ng sau ti. Nghe gi ljn tn, ti t nhin git mnh v lng tng. Sau khi džc xong my mi tn vit sn trn mnh giy ln, ng c nhn chng ti ni s:

- Th l cc em vo lp nm. Cc em phi c gng hc Nj thy m ܮc vui lng, v Nj thy dy chng em ܮc sung sܧng. Cc em nghe cha ? (Cc em NJu nghe nhng khng em no dm tr li. Cng may c ting d rang ca ph huynh p li.)

ng c nhn chng ti vi cp mt hin t v cm Ƕng. My cu hc tr lp ba cng ua nhau quay u nhn ra. V ngoi ܩng cng c my ngܩi ng dng li Nj nhn vo. Trong nhng pht giy ny chng ti ܮc ngܩi ta ngm nhn nhiu hn ht. V vy lng tng chng ti cng lng tng hn.

ng c ly cp knh trng xung ri ni:

- Thi, cc em ng y sp hng Nj vo lp hc.

Ti cm thy sau lng ti c mt bn tay du dng y ti ti trܧc. Nhng ngܩi ti lc y t nhin thy nng n mt cch l. Khng gi ܮc cho o hay cng tay ca ngܩi thn, vi ba cu t t bܧc ln ng dܧi hin lp. Cc cu lng lo nhn ra sn, ni m nhng ngܩi thn ang nhn cc cu vi cp mt lu luyn. Mt cu ng u m mt khc. Ti bt gic quay lng li ri di u vo lng m ti nc n khc theo. Ti nghe sau lng ti, trong m hc tr mi, vi ting tht tht ang ngp ngng trong c. Mt bn tay quen nh vut mi tc ti.

ng c nhn ni ch chng ti.

- Cc em ng khc. Tra ny cc em ܮc v nh c m. V ngy mai cc em li ܮc ngh c ngy na.

Sau khi thy hai mi tm cu hc tr sp hng NJu ǥn dܧi hin trܩng, ng c lin ra du cho chng ti vo lp nm. Mt thy tr tui, gng mt hin t, ang n chng ti vo ca lp. Trong thi th u ti cha bao gi xa m ti nh ln ny. Ti cng ly lm l v c nhng hm i chi sut c ngy vi chng bn ng lng l X, lng ti vn khng cm thy xa nh hay xa m ti cht no ht.

Mt mi hng l xng ln trong lp. Trng hnh g treo trn tܩng ti cng thy l v hay hay. Ti nhn bn gh ch ti ngi rt cn thn ri t nhin nhn l vt ring ca mnh. Ti nhn ngܩi bn t hon ngi bn ti, mt ngܩi bn ti cha h bit, nhng lng ti vn khng cm thy s xa l cht no. S quyn luyn y t nhin v bt ng qu ljn ti cng khng dm tin l c tht.

Mt con chim con ling ljn ng trn b ca s, ht my ting rt r ri v cnh bay cao.

Ti a mt thm thung nhn theo cnh chim. Mt k nim c i by chim gia cnh ng la bay trn b sng Vim sng li y dy trong tr ti.

Nhng nhng ting phn ca thy ti gch mnh trn bng en a ti v cnh tht.

Ti vng tay ln bn chm ch nhn thy vit v lm bm džc:

Bi tp vit : Ti i hc !


Courtesy NKD