Bc rm tha r thc i phen...
Vng chng im phn trang hng vi ai ?
| | |