Thng Nh ng Qu
-- Nguyn Huy Thipi l Nhm. Ti sinh lng qu, ln ln lng qu. i trn ܩng Nm nhn v lng ti ch thy mt vt xanh nh trn ng vng. Xa m l vng cung ng Sn, trng th gn nhng t lng ti ln y phi nm mi cy s. Lng ti gn bin, ma h vn c gi bin thi v.

Thng Nm m lch l ma gt. M ti, ch Ng, ch Phng vi ti ra ng t m sng. Ba ngܩi gt, cn ti gnh la.

Ti gnh la v nh, i men theo ܩng mng. Nng gt lm, ngoi tri c l phi bn mi Ƕ. Bn non bn v mng nt n, bong cong ln nh bnh a.

Ti m mng lm, hay ngh. B ti l thiu t, cn b trung cp k thut hi qun, vn i ra cc o lp ra a vi my thng tin, mi nm v php mt ln. B ti thuc ht tn cc o. M ti chng bao gi i xa khi lng. M ti bo: " u chng th, ch no cng ton l ngܩi". Ch Phng th khc, ch Phng i nhiu ni, ch Phng bo ti khi ch c hai ch chu vi nhau : "Trong thin h khng phi ch c ngܩi u, c cc thnh nhn, c yu qui". Nh ch Phng ton ph n : m v, v, bn a con g Ch Phng a :"Ch p giai nht nh".

Ch Ng l ch du ti, ly anh K. Anh K ang lm cng nhn trn m thic Tnh Tc Cao Bng. Ch Ng l con ng gio Qu dy cp mt lng. Hi trܧc ti hc ng gio Qu. ng gio Qu c nhiu sch. Mi ngܩi vn bo ng l " gn", li bo ng l "lo d gi", "Qu d". ng gio Qu c hai v, v c sinh ra ch Ng, ch u ti. V hai l thm Nhung, va l th may, va bn qun, sinh ra thng Vn bn ti. Thm Nhung trܧc kia l gi giang h Hi Phng. ng gio Qu ly v lm v nn uy tn chng cn g.

Ti gnh ܮc chc gnh la th y n c sn. Ti gi ci Minh dn rm Nj c ch xp la. Ci Minh em ti ngܩi nh qut, en a nhng mt sng, li dai sc. Ci Minh chui bp ra, mt gay, m hi ܧt m hai bn vt o.

Ti ra b nܧc ma mc y c mt go da ung ng c. Nܧc mt lm. M ti vn hay chan cm nܧc ma n vi c mui. M ti khng n ܮc tht m.

Sn nng hng hc, hi nng m m bc ln ngy ngt. Mi la ngt ngt.

ܩng lng y rm r phi ngn ngang. Ti i qua cng nh d Lu thy c m ngܩi xm ng. Ci M con d Lu gi ti :"Anh Nhm !". Ti vo thy ng Ba Vn bu in x ang nht th bo vo ti bt sau yn xe p. Ci M bo ti :"C in ca ch Quyn ngoi H Ni".

D Lu l em m ti, b lit my nm nay. Ch Sang chng d Lu ang cng tc bn Lo, ch l k s cu ܩng. Anh trai ch Sang ngoi H Ni c con gi l Quyn i hc i hc bn M. Hi b Quyn c ln v thm qu.

Ti cm bc in džc :"C Lu cho ngܩi ra ga n chu Quyn 14 gi ngy... ". Ti hi ci M :"Chiu nay ?". Ci M gt u.

D Lu nm nghing ta lng vo tܩng. Lc no d Lu cng nm nh th su nm nay. D Lu bo ti :"Nhm gip d ra n em Quyn nh". Ti bo :"Nh chu ang gt". D Lu bo : " y . Gt khonh no ?". Ti bo :"Gt khonh gieo bo thai hng".

Ci M cm bc in ra ng Nj ni vi m ti. Ci M cng tui ci Minh em ti nhng ci M trng hn, m ngܩi hn. N hay ni, hay lm nng. Ci M bo :"Anh Nhm i, hm no anh lm cho em ci lng ly i". Lng ly i lm bng cy na ti, u lng hi ging hom gi, c hm rng m ra. Ti bo :"Em kim na i". Ci M bo :"Em c ri. Mai anh lm nh". Ti nhm vic, thy kn ht ch t sm ljn khuya. Ci M bo :"Mai y". Ti bo :"". Nh ci M c ba cy i, n tro i gy cnh c ln sut ng. Ch Phng džc t in bo ni: "Sao li bu cc S.N.N ? Th l ngha l g ?". M ti bo :"D Lu nh th Nhm i i. Ci o mi m Nj hm, ly m mc". Ti bo ci M :"Em v Anh phi gt ljn tra, n cm ri i lun".

Ci M i v mt mnh. Bng n c ngp dn trn cnh ng xa tt tp ang gt nham nh. Ti cm lim. Qu mt vng st chn r. Git mnh. Bܧc sang tri. Qu lim. Git mnh. Li bܧc sang tri. Li qu lim. Li git mnh. C th. C th mi. t trn mt rung m ܧt. Nhng con chu chu nh xu nhy lch tch.

n gia tra th ng vng lm. Nhn ra ch c bn ngܩi nh ti gia ng. M ti ngi bn v c nh gai chn. Ch Ng Ƕi nn, khn trm mt, qun x cp ljn tn mt c chn, ng ngn nhn v dy ni xa pha vng cung ng Sn. Ch Phng xp la Nj gnh v. Ch Phng hi :"My v lun ch ?". Ti kh khc ming, khng ni ܮc, ch gt u. Hai ch chu ti mi ngܩi mt gnh i v. Ch Phng i trܧc, ti i sau. Gnh la rt nng. Ti thy chn mnh run lm nhng c bܧc. 100 bܧc. 200 bܧc. 1000 bܧc. 2000 bܧc. C th. C th mi. Ri cng ljn nh.

Ci Minh dn cm cho ti n ri vi vng mang cm ra ng cho m ti v ch Ng.

Ti n cm. Cm c rau khoai lang luc, c mui, c tp kho kh. Ti n mt lo su bt cm. By gi ang mt, nu khng mt ti nh thng u go.

Ti ra ging tm, thay qun o. Ti ly chic o mi ra mc, nhng thy ngܮng nn thi. Ti mc chic o b Ƕi bc mu ca b ti. Ti sang nh d Lu ly xe p. D Lu bo :"Chu cm ly t tin". D Lu a ti nm nghn nhng ti ch ly hai nghn. Hai nghn l hn cn thc. D Lu hi : "Nhm cn nh mt em Quyn khng ?". Ti gt u, thc ra ti khng nh lm, nhng gp ti cng nhn ra.

Ti p xe ra g T lng ti ljn ga tm chn cy s. Lu lm ti mi i xa th ny.

Con ܩng t men theo ra lng, qua nh lng, qua m sen ri theo b mng ngܮc v huyn l. Ti ngh. Nhng ngh ca ti mng lung.

Ga chiu huyn l vng v. My con g r cnh i trn sn ga. C khong chc ngܩi ch cng. Vng li ting nhc bng ct-xt nh no ang m. Ting ht ca ca s Nh Phng chm ri :"Ngܩi i qua ǩi ti, c nh g khng ngܩi ? Em i qua ǩi ti, c nh g khng em ?". Hng ph, hng gii kht. La lit l nhng sp hnh qun o, giy dp, ܩng sa, thuc l. t chy xui chy ngܮc.

Tri rt trong. Nng bng bng. C ph huyn say nng.

Ting ci tu h t xa d dt, vui mng. C ai ni to :"Tu v". C ph huyn vn m mng. Li c ai gt ln :"Tu v". Ting ci tu hm da, chi c. Mi ngܩi bng nhin ri rt, cung cung. Nhng b, nhng ch, nhng a tr bn hng rong chy ngܮc chy xui. Ting rao hng chen nhau :"Nܧc y ! Ai bnh no ! Ai nܧc no ! Ai bnh no ! Ai nܧc no !".

Ti dt xe ng mt ch nhn. Ngܩi trn tu ra ng ngi ngn ngang ngay bc ca. y l ga l. ng qu ti v danh. Ni ti ng y v danh.

Khong hn chc ngܩi ln lܮt qua cng sot v. Ti nhn ra my thy c gio cp ba trܩng huyn. B Ƕi. My ngܩi bun chuyn. My ngܩi th st. Mt ng to bo, eo knh rm, mt knh vn cn dn tem. Mt thanh nin cao, gy, tc r tre, i mt t l. Ti bit ngܩi ny. y l nh th Vn Ngc. Sau anh Ngc l mt cp v chng gi. Quyn.

Quyn xa tc, mt o pun, qun gin, eo knh, khoc ti. Quyn trng khc hn mi ngܩi bi ton b thn thi tot ra.

Quyn qua ca sot v, nhn quanh. Nhn ra ti ngay. Quyn bo : "Ti l Quyn. C phi c Lu dn anh n ti khng ?". Ti bo :"Vng". Quyn cܩi :"Cm n anh. Anh l th no vi c Lu ? Anh tn g ?". Ti bo :"Ti l Nhm, ti l con ng Hng". Quyn hi: "Th anh c h hng g vi ti khng ?". Ti bo :"Khng". Quyn gt u :"Tt. C Lu thu anh ?". Ti nhn ci bng ti sm trn nn xi mng. Ti, thn phn ti, u ngܩi ta cng nhn l k lm thu, lm mܧn.

Chiu xung chm. Nhng bng rm chy ui nhau lܧt trn mt t. Chiu nh rng ni tm ca ai hy vng l gii iu g c ngha.

Quyn hi :"Nh anh cy bao nhiu so ? Mi so bao nhiu thc ? ܮc bao nhiu tin ?". Ti bo :"Mi so ܮc hn ba ni, khong gn t, mi cn thc mt nghn t". Quyn nhm :"Hai mi triu tn thc cho su mi triu ngܩi". Ti bo : "C ai ch ngh ljn n".

Qua m sen gp s Thiu. S Thiu cho. Ti cho li. S Thiu bo :"Ti vn nh dnh cho cu cy hng t cu" . Ti bo :" lc no qua cha con xin". Ti th chi hoa. ng gio Qu bo :"y l th ca k bit ǩi". S Thiu bo :"C ly t sen v cm l khng ?". m sen ca cha ma ny nhiu hoa.

Ti dng xe y thuyn cho s Thiu. Chic thuyn thng ch va ngܩi ngi. Cho khua nܧc. Quyn bo :"Ti mun i thuyn". Ti gi s Thiu.

S Thiu gh thuyn vo.

S Thiu m b hoa sen ǥt ln b. Quyn tro ln thuyn. Ti y thuyn ra.

S Thiu bo :"Chu ngܩi ly ta". Ti cܩi. Ti v s Thiu ngi trn b. Chiu vn xung chm. Nng hoe vng. Trong lng ti rng hoc, rng lm, mt khong rng khng.

Quyn ln b. S Thiu mi n ng sen. S Thiu hi : "Ngon khng ?". Quyn bo :"Ngon".

Nn n mt lt ri v. S Thiu cho. Quyn cho li. Quyn m b hoa sen. S Thiu tn ngn ng trng theo.

Ti i trܧc. Quyn i sau. Quyn hi ti v s Thiu.

CHUYN S THIU

S Thiu m ci cha m. Nm 15 tui c ngܩi trng thy tܧng l bo :"Nn xut gia, trong trn gian khng c ch cha cu". S Thiu nghe li, i du phng nhiu ni, tm hiu qua nhiu bc thin tri thc nhng chng ng. S Thiu ni :"Nay Pht ni khng c Pht". Li ni :

S Thiu tm thy mt nn cha c bn pht cng c, tm cch tu dng li, khng hiu sao gi l "Bch x t" (Cha trng rng). S Thiu hay džc th, c cu : Ngha l : Li c cu : Ngha l : S Thiu bo :"Pht dy con ngܩi tu mt cch thc t, tm li bn lai din mc ca mnh, Pht qu thc t nn khng phi ai cng hiu".

Ti v Quyn v nh. D Lu nܧc mt l ch gi :"Chu! Chu i !". Quyn ngi bn giܩng bo :"B m chu nh ngy gi ng nhng bn khng v ܮc, bo gi cho c ch t tin". D Lu bo :"C ch khng cn tin, ch cn tnh cm". Quyn ly ti ra nm triu ng a cho d Lu. Quyn bo : "Ch cho M ci o". Ci M cܩi bn ln bo :"Em cm n ch". Ti bo d Lu :"Chu v y". Ti nht tr d Lu hai nghn ng xung gi ri v.

nh ang tut la. Ch Ng hi :"Con b Quyn c xinh khng !". Ti bo :"Xinh".

n cm ti xong th ti mt. Tri ǰ ma ro. Sm st n vang tri. C nh ti lc c chuyn thc ra khi ch dt. Xong mi vic th ng h 11 gi khuya. Tri vn ma. Ti bng thy bn chn trong d, khng ngi yn ܮc. Ti bo m ti :"Con mun ra ng bt ch. Ma ny c nhiu ch". M ti bo :"Con khng s sm st con ?". Ti cܩi. M ti chng hiu n cܩi ca ti u. Ti cܩi nh mt tn th ph, cܩi nh mt g nc n, cܩi nh mt tn qu s cܩi mng chn tay mnh sao li en di nh th.

ng vng lng. Ting ch p op. Ting nh ng rt vang, rt to. Ting cn trng r rc.

Ma.

Ma min man.

Ti cm n pin, chn xo ba ln cc chn r m ܧt. ch c nhiu, ǩ n dܧi nh n, ch cn bt vo r. Sm st n vang tri. Chp lo sng. V tr m ra v cng v tn. Gi o o, nghe nh c mun vn cnh chim bay ang v trn u. Mt cm gic kinh d xm chim ton thn khin ti bn rn. Ti r rng thy c mt bng hnh v i ang lܧt nhanh qua, ang chuyn vn mnh lit trn u. Ti nm p xung b r, tm trng bng hong, thn thc. Ti tin chc lc lܮng siu vit bn trn ti kia, ang chuyn vn rm r kia, thu hiu tt c, phn minh lm, rch ri, chc chn bo dܫng tnh thin trong tm linh con ngܩi, c kh nng an i, u ym ljn tng s phn. iu y khin ti an lng.

Ma ngt dn. Ti i qua khonh rung ny, khonh rung khc. Bn ch cng bin u mt. Thnh thong ch thy mt con nhi bn phng vo theo rch nܧc. Thp thong chn tri pha vng cung ng Sn nh la le li. Ti cm gic thy mnh lc hܧng. Ti khng bit by gi l my gi nhng bng nhin nghe thy ting g ku. Ting g ku khc khoi, chng trnh t g, khi ǰ hi, khi ting mt. Ti i lc lu chng thy c con ch no, bng nhin nhn ra mnh lc ljn tn rch sng Cm lc no khng bit. Trn tri, n Ƕc mt v sao Mai.

Mi ljn tn m sng ti mi ln v ljn ra lng. Khng kh rt sch. Lng qu quen thuc, yn tnh. Sau ma, quang cnh hin ln va m dng, va tinh khit.

Qua nh thm Nhung, ti dng li. Ngi nh nh np ven ܩng. Phn lip h m. Mt bng ngܩi vi v lch ra. Ngܩi y trng trܧc trng sau ri vt chy nhanh vt sau bi dui. Trm chng ? Ti nh ku ln th nhn ra ch Phng. Mt lt, Thm Nhung m ca bܧc ra, v bnh thn, mc b vy ng phong phanh. Thm Nhung hn ba mi tui, ngܩi cn i, xinh p.

Ti xch gi ch i sau ch Phng. n ch r, ch Phng ngoi li thy t Ch Phng hi :"ch c nhiu khng ?". Ti khng tr l Ch Phng thong git mnh. Ch cn vn :"My sao th ?". Ti bng thy bun da dit. Ti bun cho thm Nhung, bun cho ch Phng, cho ng gio Qu. Ti bun cho ti.

Ch Phng b i, v bt cn. Ti vnh. Ha ra cng ch c khong hai chc con ch. Ch Ng bo :"Chng b. Th m cng i sut m". M ti cܩi :"Chc cu cu va bt ch, va ng gt". Ci Minh sa son ljn trܩng Nj sinh hot h. N mc qun phng xanh, a trng, y l b din nht m n ch mc trong dp hi h. Ci Minh gh tai ti bo :"Em bit anh i u ri, nhng em khng ni. Khng phi anh i bt ch". Ci Minh cܩi. Ti nhn vo mt n. N bit. Ti u ng rng ch vi gi sau ti phi khc n. N bit, n gin v gn nh n tri qua, thu sut. n lc y, lc n cht, ch cn hn bn gi na Nj n a ct v ng cho xong ht thy mi iu.

M ti bo :"Con mang my con ch sang cho nh bc gio Qu nhm rܮu". Ti bo :"Vng". Ni xong i tm.

M ti v ch Ng ra ng gi lc. y cng l cng vic ca ti bui sng.

Ti xch xu ch qua nh ng gio Qu. Qua nh d Lu thy Quyn gi :"Anh g i". Ti bo :"Ti l Nhm. Ci M u ri ?". Quyn bo :"M ljn trܩng. Anh i u cho ti i vi".

Chng ti ljn nh ng gio Qu.

CHUYN NG GIO QU

ng gio Qu dy cp mt, tnh thng ngܩi, hay džc sch t nh. Ln ln, cha m i hi v cho, ng gio Qu bo :"C ng ly ti ri kh mt ǩi". Ngܩi kia bo :"Kh cng ly". ng gio Qu bo :"Ly ti th ng s ngho l mt, ng s nhc l hai, ng ghen tung l ba, phi trng lim s l bn". Ngܩi kia bo :"Bit trng lim s th ba vic trܧc l thܩng". Hai v chng ly nhau n tm ǡc. ng gio Qu v sau b ui vic v dy tr con khng chu dy theo sch gio khoa, c tc ng ca dao m dy. Mt ln i chm thi Hi Phng, thy c gi giang h ang bng mang d cha khng c ni sinh n th a v lm v hai, v c cng chng ni g, cn cp tin cho Nj lm nh ring. Bit v hai phong tnh, vn hay i li vi nhiu ngܩi, ng gio Qu cng mc, ch bo :"C ng vi ai th nh i tin, khng c tin th ly thc hay ly ln vt th no ch ng ng khng". C lng cܩi, ng gio Qu cng mc. ng gio Qu hay ung rܮu, rܮu vo th ra, c nhiu bi nghe cng ܮc.

ng gio Qu nh mt mnh, nm vng džc sch. Ti v Quyn cho. ng gio Qu vi nhm dy pha nܧc. Chng ti ngi chng tre dܧi dn thin l. ng gio hi Quyn :"C hc i hc bn M th li cho ai ?". Quyn bo :"Li cho chu, cho gia nh, cho t nܧc". ng gio Qu cܩi :"ng ngh ljn li, ngh ljn li nhc mnh".

Chng ti ngi n khoai s chm mui vng. ng gio Qu cm quyn sch nht xung chiu. Quyn bo :"Bc lm th nt mt sch cn g ?". ng gio Qu cܩi :"Nt th thi. c sch Nj c tri thc. C tri thc Nj sng ǩi mnh c ngha".

Nng lc qua dn hoa ri nhng vt nng trn t. C ng gio Qu, c Quyn, c ti NJu cng im lng. Ti mun ra ng. Quyn bo :"Ti v ln ny, rt mun c mt n tܮng ng v ng qu. Anh i u cho ti i vi". Ti lܫng l. ng gio Qu cܩi :"C y l n b, sao li chi t n b ܮc ?".

Chng ti cho ng Qu ri ra ng. Quyn bo :"Cnh ng rng qu... Anh c bit cnh ng bt u t u khng ?".

Ti dn Quyn i qua cnh ng mu. Quyn hi :"Gi nng phm qu anh nm nay tng gim th no ?". Ti bo :"Tng 0,4%". Quyn bo :"Cht tht ! Th m hng cng nghip tng 2,2% . Th gi phn bn th no ?". Ti bo :"m tng 1,6% , ln tng 1,4%". Quyn hi :"Qu anh c dng in khng ?". Ti bo :"Khng". Quyn bo :"Gi in tng 2,2%".

Khong 10 gi sng l khong thi gian ng ngܩi trn ng, c nhiu ph n, tr em. H l ngun lao Ƕng chnh. n ng qu ti phiu lu, li nhiu o tܪng, h m p ܧc m lm giu nn hay b ra ngoi thnh ph tm vic, i bun bn. Cng c ngܩi ln li vo tn min trong o vng, o hng ngc. Giu c chng thy u nhng khi v lng, tnh tnh h ǰi khc, h tr nn nhng con th d Ƕc. Ch Phng l ngܩi nh vy.

CHUYN CH PHNG

Nguyn Vit Phng, nh ngho, hc ht cp hai th thi hc. Phng lm nhiu ngh : th cy, th xy, th mc, nh xe b... Nm 20 tui Phng i b Ƕi. Ba nm sau v lng ly v. V hn Phng bn tui, lin ba nm bn a con gi (ln th ba v sinh i). Phng quyt ch lm giu, bn c nh ly hai ng cn vng git lng vo min trong o vng. Bt i hn nm chng c tin tc g, mt hm l l tr v, ngܩi ngm gy nh xc ve, mt ph nh ci lnh. Phng nm lit giܩng, v tn to thuc thang na nm tri, nh ngho li ngho thm. Sau trn m, Phng tnh nt ǰi khc, c ln chm ngܩi b thng, dn lng ai cng s. Cng c khi Phng bng khc hu hu, c chp tay ly v ly con. V sau may b m v chuyn ra thnh ph vi ngܩi con trai nܧc ngoi v, cho khng ngi nh vi ba so vܩn nn ǩi thay ǰi. V Phng l ngܩi tho vt, chn nui gii, li c ngh lm u ph. Bn a con gi a no cng chu kh gip m. Phng nh, dn cho mnh mt mnh mt bung, cm v con vo. Thnh thong, Phng vn i li vi thim Nhung v my b ga n dng. V con Phng hi :"Sao anh c xa lnh chng ti ?". Phng bo :"Bu g m gn tao. Tht ca tao rt Ƕc. Cn vo tao l cn phi b ch. Tao thng m con my, mun cho m con my trong sch y thi".

Ti v Quyn i qua u t gia ng. dܧi u t, nhng bi thu du, rau dn gai mc y. C c nhng cy ng ng hoa l xanh. Quyn hi :"Sao gi l u t ?". Ti bo :"Ngy xa, vua Ba Vnh o ni ny Nj ong qun nh ta ong thc". Quyn hi :"Khong bao nhiu ngܩi ?". Ti bo :"Hai mi ngܩi mt ng, hai trm ngܩi mt c". Ti v Quyn ljn khonh rung m ti v ch Ng ang d lc. Nܧc xm xp lung, nhc cy lc ln l bt gc. Quyn sn qun, cng li xung bt lc. Quyn bo :"Nhn tht". M ti bo : "C i, y l c mi ch cܫi nga xem hoa y thi. C th tnh xem t khi ht lc gieo xung lung ny, ljn khi kt ht m con ti vt v lm lp th no !". Ch Ng v von :"Ai i bng bt cm y. Do thm mt ht ǡng cay mun phn".

Ti p phi d. Ly cuc bi ra, hng nghn con d t bo nc nch b nhung nhc. M ti, ch Ng b d lc bt d. M ti xut xoa :"i chao, phc c y nh ri cc con i !". Ch Ng mng :"Ci nh ta ri giu nht lng !".

Khong gn tra, thy ܩng Nm c m ng ku la khc lc ang chy. M ti t dng ng chi xung rung, tht thanh gi ti :"Nhm i Nhm". Ti v ch Ng s hi, tܪng m ti trng gi. M ti mt ti i, tay gi trܧc mt nh s nn ai. M ti gi :"Nhm i Nhm. Sao em Minh con mu me y ngܩi th ny ?". Ch Ng lay lay m ti :"U i u, sao u ni g th ?".

C my ngܩi t m ng trn ܩng Nm bng chy tch ra, bng qua ng. C ai go to thm thit :"B Hng i (Hng l tn b ti) mau ra m nhn xc con y ny". Anh Ngc tc dng ngܮc, ci anh nh th m ti gp ga chiu qua, chy pha trܧc. Anh ni khng ra hi, ti nghe long thong, ch bit rng ci Minh em ti v ci M con d Lu o nhau i hc v, qua ng ba th b chic t ch ct in cn cht.

M ti ln ln gia rung lc ang d nham nh. Nhng con d t bay nhanh, bay mt qung li b, li rc u xung bn. Ch Ng ng lng, mt ng ngn tht thn nhn v dy ni xa pha vng cung ng Sn, ta nh khng hiu sao bng dng tri cao ph phng ljn th.

Anh Ngc, ti v Quyn chy ra ܩng. Nܧc mt ti gin gia. Ci Minh mi 13 tui. Ci M mi 13 tui. Ti cn cha kp lm cho ci M ci lng ly i. Cn ci Minh em ti, con b rt tho, n sut ǩi mc qun o v, n bao gi cng dnh cho ti nhng qu ngon nht.

Chic xe ti ch ba cy ct in ǰ nghing bn v ܩng. Ngܩi ta dng kch Nj nng bnh xe, tm cch ko xc ci Minh v ci M ra. Ci Minh nm nghing, ci M nm sp, ln nhau. Chic xe p rm r bn cnh.

Ti a tay ln ming Nj bt m thanh thn thc trong c c thy bt ra. Ti thng cc em ti qu. Rt ng nhng con rui bu quanh hai l mi ci Minh, ci M. Anh Ngc nh th khng bit ly u ra nm hng c hu hu trܧc mt hai a, khi hng qun li mt ch khng bay ln ܮc. Ti s khng k g v ci cht ca ci Minh, ci M na. Chiu hm y phi lm m ma cho hai em ti. Cng ging nh mi m ma lng, y c rt nhiu nܧc mt, nhiu li than vn. Ti v mt thanh nin trong lng cng d Lu ra tn ngoi ng ri li cng v. Quyn cng i theo. Anh Ngc c lm bi th v s vic ny. Ti khng hiu sao anh lm th ܮc trong hon cnh nhn tm nh th.

Chiu hm sau ti a Quyn ra ga. D Lu ni mi nhng Quyn c nng nc i v. Chng ti i theo con ܩng t men bn ra lng qua m sen ri dc b mng ngܮc v huyn l. Qua m sen chng ti ngi ngh. Quyn bo :"Ti y ba ngy m sao di qu".

Ga chiu huyn l vng v. Vn ch c khong hn chc ngܩi ng sn ga Ǯi tu. Vng li ting ct-xt nh no ang m. Tu vo ga. Hnh khch ln lܮt ln tu. My thy c gio cp ba trܩng huyn. B Ƕi. My ngܩi bun chuyn. Mt thanh nin eo knh trng, tay xch va li. Hai cp v chng gi. Quyn.

Quyn bo :"Anh g i ! Ti i nh ! Cm n anh i tin ti".

Ti ng sn ga rt lu. Tu i khut. Ti linh cm thy khng bao gi cn gp Quyn na.

Ti qua ca sot v v lng. Nhn pha trܧc ch thy mt vt xanh nh trn ng vng, xa m l vng cung ng Sn. y ti c rt nhiu thng nh.

Ngy mai tri nng hay ma ? Thc ra by gi vi ti, tri nng hay ma thy NJu v ngha. Ti l Nhm. Ngy mai ti 17 tui. C phi y l tui p nht ǩi ngܩi ta khng ?


........