ܩng Tng
-- Trng Quc Dngm cui cuc trܩng chinh y gian kh, ngy mai vo yt kin Nh Lai Nj ln kip Pht. ܩng Tng trn trc khng sao ng ܮc. Sut cuc ǩi tm nguyn ti ci ny, gi y khi sp trt b kip ngܩi, ng bng thy lng day dt.

Nhiu ngy nay, thn th ܩng Tng r ri, u c y mng m, tay bing ln trng ht. Tm linh nh mun nu chn dng li. Mu ng nhc nhi thm ln cui qua tim, ca vo qu kh au x. ng nh ti nhng ngܩi sinh thnh ra mnh. Tinh cha, huyt m to nn m bao nhiu nm nay ng khng mt ln thp hng, khng mt ln nhc nh.

Chng ܩng di ti t Pht khin tri tim ng dn chai sn. ng qu nhiu ln phi ly lc, cu khn cc thn thnh ln b, qu nhiu ln gim p ln xc mu yu ma xa gn, ch vi mt mc ch: mau thnh chnh qu. ng thng ngܩi. Nhng m nay, trܧc ranh gii cui cng ca ci Ngܩi v Pht, ng cht hiu ra ci r ca tnh thng y. Mi ln cu gip con ngܩi, ng ch thm tnh ton nh xy thm cho mnh mt bc thang ti Pht i.

Nhiu ln ܩng Tng t hi ti sao nܧc mt mnh ngy cng lnh gi. Gi y ng thm bit, trn con ܩng thnh kinh v cu ri ngܩi ǩi, ng dn dn xa l vi con ngܩi.

ng tr mnh, th di: khng l ngܩi, ta s l ai ? Yu qui cn ܩng, bit bao k chnh t trn y xung, php thut v bin, c nghit v cng. Ta nhp vo chn y bit ri thnh Pht hay ma ?

ܩng Tng cht nhi trong tim. ng kh rn ln, hai tay m ngc. M mt thy cc nj t ang ng bn giܩng nhn ng u lo. C ba hnh nh khng ng.

ܩng Tng th ht: "Khng sao u. Ta ch cht nh ti ngy xa". Ni ri li nhm mt.

Nghe ting Ng Khng: "Xin thy ng t di lng. Thy ang nh c kip ngܩi". -- ܩng Tng rng mnh khi ging Ng Khng qu u ut -- "Con t sinh ra. Coi thܩng c thn thnh, yu ma, ch mong ܮc thnh ngܩi. Thy l ngܩi li t b mnh i tm hn phch khc. m nay sao khi xt xa".

Bt Gii cܩi kh: "Lm ngܩi c g vui. Chng ta dc lng theo o, ngy mai ܮc ln chn thn tin, sung sܧng bit bao nhiu. Thy ng luyn tic".

Sa Tng an i: "Thy tr mnh sp ha Pht mang o xung khai sng cho loi ngܩi. Cng qu v i lm".

ܩng Tng lc u, nm im hi lu, hai tay vn ǥt ln tim, mt vn nhm, nܧc mt tro ra m nng li. Ri nh trn tri: "Ta ܧc g m nay ng sng. Ta au ǧn cho mܩi my nm vin du. Ng Khng i ! Mt ǩi con mong ܮc thnh ngܩi th b bt p phi theo ta Nj thnh Pht. Bt Gii t di mnh gic ng tht ra ch l i tm mt chn hoan lc mi. Sa Tng ri ci u m ny sang ci hoan tܪng khc m li hy vng khai sng. Cn ta ? Khng cn l ngܩi, khng phi l ngܩi th lm sao ng cm m i khai sng, cu vt con ngܩi".

Ng Khng sp xung nm tay thy nghn ngo: "Thy nhn ra chn l. Nhng chm qu ri".

ܩng v. Qua sng. Thin s cܩi v ch cho ܩng Tng thy thn xc ng ang tri dt dܧi cu.

Nhng ܩng Tng khng nghe thy g na. i mt v hn.


Truyn ngn ny ܮc trao gii nht (ng hng vi Hoa Mun ca Phan Th Vng Anh trong cuc thi truyn rt ngn (khng qu 1000 ch) do bn nguyt san Th Gii Mi t chc nm 1994.

Li bn ca L Ngc Tr:

ܩng Tng khng phi l chuyn v s l chn gia Pht v ǩi, gia tm linh v v thn, duy vt. Tc gi ch mܮn ct truyn xa Nj gi vo mt iu mnh suy ngh, v vy y Pht ch c ngha nh mt in tch, mt hnh nh. Ci hay l ngܩi vit to ra ܮc mt tc phm va y cht ng , tܮng trng, va y m iu tnh cm, vi nhng tnh cch pht ha ht sc n s nhng rt c hn. ǥc bit l nhn vt ܩng Tng. l sng to Ƕc o ca tc gi. Khc trong Ty Du K, y ܩng Tng ngܩi hn, ǩi hn, v d thng hn. Cng l "nhi" truyn Ty Du, nhng ljn phn cui, tc gi bt ng r sang li khc Nj cho ܩng Tng "ng" ra khng phi ci thuc v o m l ci thuc v ǩi -- ci chn l v gi tr ca cuc sng, ngha ca s hy sinh v con ܩng "cu vt con ngܩi". "Con t sinh r..". Ha ra ci kip ngܩi du lm than v bun chn bao nhiu vn l mt kip sng, mt s sng trn ci ǩi ny. ܮc sng, ܮc lm ngܩi vn l iu qu gi nht. Nhng g cho d thing ling, p bao nhiu m xa l vi con ngܩi, khng mang li hnh phc cho con ngܩi th cng iu v ch.

Truyn ܩng Tng y nhng cu ngn c hn. Ch t nhng dܩng nh ch no cng sng, cng c mt m iu tnh cm, mt khng gian...


Ti Liu Tham Kho :